Розглянемо особливості правової природи договору комісії, основні права й обов’язки сторін, предмет та істотні умови договору, особливості виконання, а також відмінності між договором комісії, агентським договором та договором доручення.