Яким чином обкладати податком на прибуток операції з продажу корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі?
ВІДПОВІДЬ: Розпочнемо зі змін в обліку продажу корпоративних прав, про які необхідно знати.
З 3 січня 2013 року кардинально змінився порядок оподаткування продажу будь-яких корпоративних прав1. Це стосується й акцій, і часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, командитного товариства, повного товариства, приватного підприємства тощо.
Сьогодні ми поговоримо про зміни в оподаткуванні продажу корпоративних прав, окрім публічних акціонерних товариств.
Так, з 1 січня 2013 року фінансовий результат від операцій із продажу й інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, розраховується якрізниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв’язку з придбанням таких цінних паперів, інших, ніж цінні папери, корпоративних прав.
Прибуток, отриманий від таких операцій, включають у доходи, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування, а збиток — у витрати, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування (абз. 3–4 пп. 153.9 ПКУ).