Як оплачувати дні відрядження, визначено ч. 4 ст. 121 Кодексу законів про працю України (далі ― КЗпП). Згідно з нею, їх оплачують за умовами трудового (колективного) договору, але не нижче за середній заробіток. Порядок обчислення середньої зарплати затверджено постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (даліПорядок № 100). Але зазначені нормативно-правові акти не передбачають жодних особливостей для оплати днів відрядження в разі застосування неповного робочого часу. Тож не дивно, що під час нарахування оплати за дні відрядження для працівників із неповним робочим днем виникають запитання, пов’язані саме з механізмом їх розрахунку. Зважаючи, що він непростий, розберімося спочатку із загальним алгоритмом.

Алгоритм розрахунку оплати днів відрядження

Для розрахунку оплати за дні відрядження слід порівняти денну зарплату (визначену шляхом ділення зарплати, нарахованої в місяці відрядження за відпрацьовані робочі дні) та середньоденну зарплату, обчислену відповідно до Порядку № 100. Проте, визначаючи такі показники, варто дотримуватися низки особливостей, які не прописані в Порядку № 100, а містяться в роз’ясненнях Мінсоцполітики. В одному з них озвучено й алгоритм розрахунку оплати днів відрядження (див. лист Мінсоцполітики від 05.03.2012 р. № 204/13/184-12). Далі — про основні його кроки.

Крок 1. Розраховують денний заробіток у місяці відрядження, розділивши зарплату за відпрацьовані робочі дні в місяці відрядження (без урахування оплати лікарняних й інших випадків збереження середньої зарплати) на кількість таких днів.

На замітку

Якщо працівником відпрацьовано два робочих дні, а на третій його відправляють у відрядження, розрахунок середньої заробітної плати проводиться виходячи з виплат за ці два робочих дні.

(лист Мінсоцполітики від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14)

Крок 2. Визначають середній заробіток за Порядком № 100 із розрахунку виплат за два останні місяці перед відрядженням (виходячи з кількості робочих днів розрахункового періоду).

Крок 3. Порівнюють середньоденний та денний заробіток і знаходять, який із них є більшим.

Крок 4. Оплачують дні відрядження залежно від того, який показник вище: якщо більша середня зарплата, то її зберігають за дні відрядження, а якщо вища денна зарплата, то дні відрядження оплачують як звичайні робочі дні.

Алгоритм начебто простий, але значно складніше правильно визначити показники денної та середньоденної зарплати. А особливо у випадку, коли працівник у місяцях розрахункового періоду працював на умовах повного робочого часу, а в місяці відрядження ― із неповним робочим часом.

Визначення денної зарплати в місяці відрядження

До заробітку для визначення денної зарплати включаються нараховані працівникові елементи заробітної плати за відпрацьовані ним дні в місяці відрядження (див. лист Мінсоцполітики від 24.04.2013 р. № 4566/0/14-13/13). Хоча показник денної зарплати часто розраховується й із розрахунку повного робочого місяця, адже в результаті отримуємо однакові цифри.

Таким чином, під час визначення денного заробітку працівника за умовами трудового договору включаються складові заробітної плати, які працівник отримує згідно з умовами трудового (колективного) договору в місяці, у якому він перебував у відрядженні, а саме:

  • оклад, доплати, надбавки, індексація;
  • премії, які мають постійний характер (щомісячні, квартальні тощо).

Важливо

Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяці включаються в заробіток у частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.

(п. 3 Порядку № 100)

Не включаються до денної заробітної плати працівника для порівняння: допомога на оздоровлення; матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань; оплата за періоди, коли за працівником зберігається середня зарплата відповідно до законодавства; одноразові виплати.

Хоча Мінсоцполітики говорить лише про денну зарплату, слід зазначити, що здебільшого для працівників із неповним робочим днем для оплати відрядження доведеться застосовувати показник зарплати за годину.

Відобразимо алгоритм розрахунку денної (годинної) зарплати в місяці відрядження на схемі 1 (див. далі).

Схема 1

Розрахунок середньої зарплати для оплати днів відрядження

Під час обчислення середньої зарплати відповідно до Порядку № 100 діють свої особливості. Розрахунок середньої зарплати проводять виходячи з виплат за останні два календарних місяці роботи, що передують місяцю відрядження. При її обчисленні слід зважати на таке:

  • до розрахункового періоду не враховуються: періоди, протягом яких працівник не працював через поважні причини й за ним не зберігався заробіток, зберігався заробіток частково чи повністю (абз. 6 п. 2 Порядку № 100);
  • до заробітку не включаються виплати за час, протягом якого зберігався середній заробіток (щорічні основні та додаткові відпустки, відрядження, підвищення кваліфікації, виконання державних і громадських обов’язків, оплата тимчасової непрацездатності тощо), що випливає з абз. 2 п. 4 Порядку № 100;
  • у розрахунку середньої зарплати не беруть участь: одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо); одноразові премії й деякі інші види премій, перелічені в пп. «г» п. 4 Порядку № 100; виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню та бездоганну трудову діяльність.

Виробничі премії, квартальні, річні теж включаються в заробіток при обчисленні середньої зарплати. Згідно із загальним правилом, премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають відповідно до розрахункової відомості (абз. 1 п. 3 Порядку № 100), але не завжди в повній сумі. Оскільки премії за квартал і триваліший період включаються в частині, що відповідає кількості місяців розрахункового періоду й залежно від відпрацьованого робочого часу (див. листи Мінсоцполітики від 21.09.2012 р. № 991/13/84-12, від 18.04.2012 р. № 283/13/155-12, від 06.08.2014 р. № 1126/13/84-14). Порядок обчислення середньоденної (середньогодинної) зарплати та алгоритм розрахунку покажемо на схемі 2.

Схема 2

Як ураховувати премії в заробіток для розрахунку середньої зарплати, зобразимо на схемі 3.

Схема 3

Усі перелічені премії враховуються в такому порядку лише у випадку, коли вони припадають на один із місяців розрахункового періоду.

Як видно, алгоритм розрахунку оплати днів відрядження доволі складний і для класичної ситуації. Про те, як його застосовувати, зокрема, у разі коли працівник трудиться на умовах неповного робочого часу, розповімо в матеріалі «Працівник, який трудиться неповний робочий день, був у відрядженні: як табелювати й оплачувати» газети № 190/2016.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»