Як заповнити найменування та ІПН покупця — неплатника ПДВ у додатку Д1 до декларації з ПДВ

Як заповнити таблицю 1 додатка 1 до декларації з ПДВ, а саме колонку 2 «найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)» і 3 «індивідуальний податковий номер» отримувача (покупця), якщо повернення товару здійснив неплатник ПДВ? У колонці 2 слід зазначати назву неплатника податку чи вказати: «Неплатник податку»? У колонці 3 треба прописувати умовний ІПН 400000000000 чи «0»?

ВІДПОВІДЬ: Для того аби надати відповідь на поставлене запитання, спершу слід розібратися із тим, що саме необхідно зазначати в рядку «Особа (платник податку) — покупець» та «Індивідуальний податковий номер покупця» розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування).

Адже якщо піти від зворотного, то до таблиці 1 додатку 1 до декларації з ПДВ (далі — (Д1)) інформація про найменування покупця та його ІПН потрапляє з реєстру виданих та отриманих податкових накладних (графи 5 та 6 р. І) (далі — Реєстр), а до нього, відповідно, — із розрахунку коригування. Тож інформація про особу проходить такий шлях:

Розрахунок коригування → Ž р. І Реєстру →  Ž
таблиця 1 (Д1)

Отже, як бачимо, ключовою ланкою в цьому ланцюжку є розрахунок коригування. А зважаючи на те, що порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, розпочнемо з Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міндоходів від 14.01.2014 р. № 10 (далі — Порядок № 10 1).

Відповідно до п. 11 Порядку № 10: у разі постачання товарів/послуг покупцю, котрий не зареєстрований як платник податку, у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «400000000000». Висновок: маєте справу із неплатником ПДВ — у графі ІПН покупця зазначаєте номер «400000000000». Водночас, вважаємо, такий підхід слід застосовувати й у випадку, якщо податкова накладна, показники якої коригуються, була складена до 1 березня 2014 року.

Нагадаємо: до 01.03.2014 р. діяв мінфінівський Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом від 01.11.2011 р. № 1379, зважаючи на який, під час постачання товарів/послуг НЕплатнику ПДВ у графі ІПН потрібно було вказувати «0» — нуль (пп. 8.1). Але оскільки розрахунок коригування складається в умовах дії вже міндоходівського Порядку № 10, при його заповненні, на нашу думку, логічно застосовувати положення саме цього Порядку.

У результаті умовний номер «400000000000» із розрахунку коригування потрапляє до гр. 6 Реєстру та, як наслідок — до колонки 3 таблиці 1 (Д1).

Утім варто зауважити, що контролери в частині заповнення гр. 6 Реєстру мають інакший погляд. Так, нині в підкатегорії 101.21 «ЗІР» є роз’яснення міндоходівців, у котрому вони радять платникам податку за умови здійснення операцій із постачання товарів/послуг НЕплатнику у гр. 6 р. І Реєстру вказувати «0» — нуль.

Та якщо слідувати таким вказівкам, виходить, що і в графі ІПН покупця розрахунку коригування платникові також слід зазначати «0». Адже відповідно до п. 2 р. ІІІ Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом Міндоходів від 25.11.2013 р. № 708 (далі — Порядок № 708), у гр. 6 прописується ІПН покупця — платника ПДВ. У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де в рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» проставляється нуль, при заповненні гр. 6 також проставляється нуль. Тобто, для того щоб у гр. 6 р. І Реєстру проставити нуль, спочатку має бути проставлено нуль у графі ІПН покупця податкової накладної (розрахунку коригування).

Але, як ми вже говорили, наразі порядок заповнення податкової накладної зазнав змін. Зокрема на зміну «нулю» у разі постачання товарів/послуг НЕплатнику ПДВ прийшов умовний номер «400000000000». Тому, формуючи розрахунок коригування в період дії Порядку № 10, платникові варто керуватися нормами саме цього Порядку й у графі ІПН покупця проставляти номер «400000000000». Схожі рекомендації мідноходівців можна віднайти й у підкатегорії 101.19 «ЗІР» (див. відповідь на питання: «Який порядок заповнення заголовної частини податкової накладної при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві, або по безготівковому розрахунку особі, яка не зареєстрована платником ПДВ?»). Як наслідок, на нашу думку, значення цієї графи (умовний номер «400000000000») має потрапити й до гр. 6 р. І Реєстру.

Стосовно вказівок, котрі містяться в Порядку № 708, зазначимо лише одне: цей Порядок був розроблений іще за часів дії мінфінівського Порядку заповнення податкової накладної, яким, повторімося, передбачалося, що в разі постачання товарів/послуг НЕплатнику ПДВ у графі ІПН покупця проставляється «0» — нуль (пп. 8.1). Тож, зважаючи на зміни, яких зазнав порядок заповнення податкової накладної, припускаємо, що невдовзі й роз’яснення контролерів щодо заповнення Реєстру також зазнають змін.

Якщо ж говорити про заповнення рядка «Особа (платник податку) — покупець», на жаль, Порядок № 10 жодних вказівок про це не містить.

Утім, аналізуючи пп. «д» п. 201.1 ПКУ, можна дійти висновку: розгорнуто вказувати назву (П.І.Б.) покупця в податковій накладній/розрахунку коригування слід у випадку, якщо така особа зареєстрована як платник ПДВ. Та як бути із заповненням згаданого рядка, якщо покупець — НЕплатник ПДВ, ані Порядок № 10, ані норми ПКУ не пояснюють.

Як вихід — платник податку може скористатися роз’ясненнями контролерів.

Так, у підкатегорії 101.19 «ЗІР» фахівці Міндоходів радять: «У разі здійснення операції з поставки товарів/послуг неплатнику податку на додану вартість у полі «Особа (платник податку) — покупець» податкової накладної та, у разі повернення товарів, розрахунку коригування до податкової накладної вказується вираз «Неплатник податку», а тому в графі 2 таблиці 1 додатку 1 до податкової декларації з податку на додану вартість слід також зазначити вираз «Неплатник податку».

Підсумуємо!

Оскільки інформація, що відображається в таблиці 1 (Д1), є похідною від розрахунку коригування, то в колонці 2 зазначається: «Неплатник податку», а в колонці 3 — «400000000000».

Якщо ж, приміром, відпуск товару здійснювався покупцеві, який на дату отримання товару був зареєстрований платником ПДВ, і в податковій накладній було вказано назву такого покупця, але на дату повернення товару він уже втратив свій статус платника податку, вважаємо цілком прийнятним за таких умов у розрахунку коригування також зазначати назву цього покупця.

Ольга КОВАЛЬОВА,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Порядок є чинним із 1 березня 2014 року.