Як показати в бухобліку витрати на охорону об’єкта, який здано в оренду

Підприємство здає в оренду офіси. Згідно з умовами договору оренди, орендодавець забезпечує охорону приміщень. Для цього підприємство уклало договір з охоронним підприємством. Як у бухгалтерському обліку орендодавця відобразити витрати на охорону приміщень, що здані в оренду, якщо орендар окремо не компенсує таких витрат?

ВІДПОВІДЬ: Облік витрат на охорону зданих в оренду приміщень залежить від умов договору оренди. Так, якщо на орендодавця згідно з умовами договору оренди покладено обов’язок стосовно забезпечення охорони зданих приміщень, а для орендаря не передбачено відшкодування таких витрат, то орендодавець повинен ці витрати відносити до собівартості наданих послуг з оренди. Пояснімо.

Умови з охорони об’єктів оренди не закріплені в істотних умовах договору оренди, наведених у ч. 1 ст. 284 Господарського кодексу України. Але, незважаючи на це, сторони цілком можуть дійти згоди, згідно з якою охорона об’єктів буде покладена на орендодавця, і закріпити цю умову в договорі як обов’язок орендодавця. Тоді витрати орендодавця на охорону зданих приміщень будуть пов’язані насамперед із необхідністю забезпечення безпечного функціонування офісів, що здаються в оренду. А в такому випадку витрати за послугами охорони об’єкта нерухомості (будівлі), що здається в оренду, здійснені підприємством-орендодавцем, слід вважати прямими витратами, пов’язаними з наданням такого об’єкта в операційну оренду (із наданням послуг). Тоді їм пряма дорога до собівартості наданих послуг (п.п. 11, 14 П(С)БО 16 «Витрати»).

При розрахунку вартості орендної плати до неї необхідно включити як одну зі статей прямих витрат вартість послуг з охорони.

Як варіант орендодавець може:

  • або самостійно забезпечувати охорону зданих приміщень, тобто залучати для цього охоронців, які знаходяться в його штаті (звичайно, якщо такі є);
  • або ж укласти договір зі сторонньою охоронною організацією.

В останньому випадку вартість охорони розраховується виходячи із таких базових даних:

  • вартість 1 години охорони;
  • кількість працівників охорони, необхідних для охорони об’єкта;
  • кількість годин охорони об’єкта на місяць.

У бухгалтерському обліку здійснення видатків з охорони об’єктів, що здаються в оренду, відображаються такими бухгалтерськими записами:

  • Дт 23 «Виробництво» — Кт 631 «Розрахунки з віт­чизняними постачальниками» у момент отримання акта приймання-передачі наданих послуг з охорони об’єктів на суму витрат без урахування ПДВ;
  • Дт 641/ПДВ  Кт 631 на суму ПДВ згідно з отриманою від підрядника податковою накладною;
  • Дт 631  Кт 311 «Поточний рахунок в національній валюті» у момент перерахування суми коштів (вартість послуг охорони) з урахуванням ПДВ підряднику;
  • Дт 903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг» — Кт 23 «Виробництво» відображають вартість послуг охорони в складі собівартості реалізованих послуг, при виставленні рахунків та/або актів приймання-передачі наданих послуг з оренди.

Слід зауважити, що зазначені витрати в податковому обліку також осядуть у собівартості наданих послуг відповідно до пп. 138.8 ПКУ. Головне при цьому мати на руках первинні документи, які підтвердять оплату охоронних послуг (п. 138.2 ПКУ), а також простежуватиметься прямий взаємозв’язок із госпдіяльністю (пп. 14.1.27 ПКУ).

На замітку!

Підрядник — охоронне підприємство для надання послуг з охорони, зобов’язане мати відповідну ліцензію (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охоронну діяльність» від 22.03.2012 р. № 4616-VI). Тому перед укладанням договору про охорону приміщень слід перевірити її наявність.

Розглянемо порядок відображення таких операцій в обліку на умовному прикладі.

Приклад

ТОВ «Ріелт плюс» (основний вид діяльності — здавання приміщень в оренду) здає в оренду офісне приміщення орендарю — ЗАТ «Інтелект технолоджі». Згідно з укладеним договором оренди, обов’язок щодо забезпечення охорони та збереження об’єкта оренди покладено на орендодавця. Орендодавцем, у свою чергу, укладено договір із ПП «Охоронне агентство «Гепард» про охорону офісного приміщення в позаробочий час. Вартість однієї години охорони становить 30 грн з урахуванням ПДВ. У квітні 2014 року відпрацьовано на охороні 440 годин, за участю одного працівника, послуги оплачені 12 травня 2014 року. Вартість оренди, виставленої на адресу орендаря, за квітень 2014 року становила 36000 грн з урахуванням ПДВ, оплату отримано 12 травня 2014 року.

Таблиця

Бухгалтерський і податковий облік витрат на охорону зданого в оренду приміщення

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік, грн

Дт

Кт

дохід

витрати

30 квітня 2014 року

1

Відображено витрати на охорону приміщення (30 х 440 х 1)

23

631

11000

2

Нараховано податковий кредит із ПДВ

641/ПДВ

631

2200

3

Виставлено рахунок орендарю з оренди за квітень 2014 року

361

703

36000

30000*

11000 **

4

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

703

641/ПДВ

6000

5

Віднесено на фінансовий результат дохід від здавання приміщень в оренду

703

791

30000

6

Включено до складу собівартості наданих послуг (оренди) витрати з охорони приміщення

903

23

11000

7

Віднесено на фінансовий результат собівартість наданих послуг

791

903

11000

12 травня 2014 року

8

Отримано оплату від орендаря на поточний рахунок

311

361

36000

9

Оплачено послуги охоронного агентства

631

311

13200

* Згідно з пп. 135.4.1 ПКУ, розглядається як «дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг». У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872 (далі — Податкова декларація з податку на прибуток), відображають у рядку 02 «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))».

** Як вартість «придбаних послуг, прямо пов’язаних із виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг» згідно з п. 138.8 ПКУ потрапить до рядка 05.1 «собівартість придбаних (виготовлення) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» Податкової декларації з податку на прибуток.

Юрій ГРАКОВСЬКИЙ,

незалежний консультант
із питань бухгалтерського та податкового обліку