Звітність за 1 квартал 2013 року установи надають відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками й одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.2012 р. № 44 (далі — Порядок 44), але з урахуванням змін, унесених наказом Мінфіну від 17.12.2012 р. № 1339. Проте їх не так багато.
Основні нововведення
Вони пов’язані з набранням чинності (з 01.01.2013 р.) новою редакцією Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Мінфіну від 12.03.2012 р. № 333 (далі — Інструкція № 333). Оскільки змінилися всі цифрові коди та найменування багатьох видатків економічної класифікації, то в новій редакції викладено форми, у яких зустрічаються такі коди, а саме:
форми № 2, № 4, № 7;
Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13);
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні видатки, затверджені
Законом про Державний бюджет (рішенням про місцевий бюджет).