Документальне оформлення продажу основних засобів

Наше підприємство збирається продати автомобіль, що обліковувався як об’єкт основних засобів. Він ще не повністю замортизований, тобто ще рахується залишкова вартість.
Якими документами слід оформити вибуття? Чи потрібно складати наказ про вибуття основних засобів? Чи залучати при вибутті автомобіля комісію?

ВІДПОВІДЬ: У разі вибуття об’єкта основних засобів складається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1). Наказ керівника також знадобиться. А ось участь комісії — справа добровільна.

Як зазначено в наказі Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29 грудня 1995 р. № 352, під час передачі основних засобів іншому підприємству за плату складається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1). Його складають у трьох примірниках: перші два — для підприємства, що передає основний засіб (перший примірник додається до звіту, а другий — до повідомлення на передачу та для акцепта), третій — особі, що приймає основні засоби. Із прикладом заповнення цієї форми можна ознайомитися тут.

Форма № ОЗ-1 — доволі універсальний документ, найчастіше він асоціюється із процедурою обліку введення в експлуатацію основних засобів. Однак він може використовуватися і для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів між цехами (відділеннями, дільницями), і для виключення зі складу основних засобів під час передачі іншому підприємству (організації).

На нашу думку, якщо перед продажем об’єкт основних засобів було переведено до складу не­оборотних активів, утримуваних для продажу, і відображено на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», то не буде помилкою оформити передачу основних засобів і звичайною видатковою накладною. Адже застосування типової форми в цьому випадку не обов’язкове (уже маємо справу із запасами). Головне — щоб операцію було оформлено документом, який можна назвати первинним (з усіма обов’язковими реквізитами). Та на практиці частіше віддають перевагу ОЗ-1 як типовій формі.

Щодо складання наказу про продаж основних засобів, то розпорядження майном (активами) підприємства здійснює вповноважена засновником(ами) особа (зазвичай — директор). Тож у будь-якому разі продаж автомобіля неможливий без розпорядження керівника. А враховуючи те, що автомобіль — майно не з дешевих і підлягає обліку в держ­органах, наказ від керівника бажано отримати в письмовій формі.

Комісію ж, як правило, залучають під час ліквідації основних засобів (див. «Ліквідація основних засобів: документальне оформлення й облік. Частина І» газети № 44/2013), коли приймається рішення щодо неможливості використовувати основний засіб за його призначенням (п. 41 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Мінфіна України від 30.09.2003 р. № 561). Тобто встановлення невідповідності критеріям активу через відсутність імовірності отримання в майбутньому економічних вигід. У таких випадках оформлюють Акт на списання основних засобів (форма № ОЗ-З), а для автотранспортних засобів — Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4).

Проте в нашому випадку (продаж автомобіля) ці документи оформлювати не потрібно, відповідно, і комісію залучати не обов’язково. Хіба що підприємства (статут, наказ керівника) залучати комісію в таких ситуаціях можуть зобов’язати внутрішні документи.

Георгій КЛЯШТОРНИЙ,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»