Як відомо, зобов'язання має бути виражене в грошовій одиниці України — гривні. І виконуватися за загальним правилом вони повинні теж у національній валюті. Та чи можна встановити ціну зовнішньоекономічних договорів і валюту їх виконання в гривні?