Як в обліку відобразити витрати під час вимушеного простою. А саме: заробітна плата в розмірі 2/3 тарифів і окладів, витрати на утримання виробничих приміщень? Як такі витрати показати в бухгалтерському обліку?