Придбаваючи або створюючи об’єкт основних засобів, одразу постає питання з визначенням, до якої групи він належить для цілей нарахування амортизації. Тож у бухгалтерів постійно виникають запитання про те, до якої групи відносити ті чи інші об’єкти основних засобів, якщо їх назва не співпадає із зазначеними назвами груп у П(С)БО та Податковому кодексі України.