Працівник, який працює неповний робочий тиждень, був у відрядженні: як табелювати й оплачувати

Працівник трудиться на умовах неповного робочого тижня: 3 робочих дні (понеділок, вівторок, середа) при п’ятиденному робочому тижні по 8 годин щодня. У травні його направили з 19 по 23 число у відрядження, та йому довелося працювати 5 р. дн. на тиждень замість 4-х. Як відмічати в табелі й оплачувати дні відрядження?

ВІДПОВІДЬ: У жодному нормативно-правовому акті не прописано, як чинити у випадку, коли у відрядження направляють працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу. Тому доведеться керуватися загальними нормами. Увесь період, зазначений у наказі про відрядження, вважатиметься днями відрядження, отже в усі ці дні працівник має виконувати свої трудові обов’язки. У наказі про відрядження має бути зазначено, що відряджений працівник повинен виконувати свої обов’язки й у свої вихідні дні.

Через те, що працівник був у відрядженні усі робочі дні тижня, йому довелося працювати й дні, які за графіком його роботи мали бути вихідними. Тут можливі два варіанти, і який із них застосовувати — залежить від того, що саме прописано в колдоговорі чи положенні про відрядження.

Перший варіант. У разі якщо працівника направили у відрядження, і на цей період припадають вихідні дні за графіком його роботи, то, як варіант, за ці дні йому можуть надати додаткові дні відпочинку. Проте таку можливість слід обов’язково прописати в колдоговорі чи положенні про відрядження.

Наголосимо!

Дні відпочинку потрібно надавати в найближчий час і, бажано, в тому самому місяці, у якому було відрядження. Адже компенсація за роботу у вигляді надання іншого дня відпочинку не повинна призводити до невиконання місячної норми робочого часу. На це зокрема вказують автори Науково-практичного коментаря1.

У такому разі в табелі за 5 днів відрядження проставляють «ВД» (або «07») і 8 годин, два дні відпочинку, які в подальшому будуть надані працівникові як компенсація замість вихідних днів ― «ІВ» (або «29»), тобто «Інші види неявок, передбачених колективними договорами, угодами», які не оплачуються. А 7 робочих днів позначають як «РС» (або 02).

Другий варіант. Якщо працівнику не нададуть замість відпрацьованих у відрядженні вихідних інші дні відпочинку, то вийде, що він у травні трудився на два робочі дні більше, аніж передбачено графіком його роботи. У результаті маємо перевищення місячної норми робочих днів, установленої працівникові на умовах неповного робочого тижня.

За такої ситуації в табелі за травень п’ять днів відрядження проставляють «ВД» (або «07») і 8 годин, а також проставляють ще 9 р. дн., відпрацьованих у травні, із позначкою «РС» (чи «02»). Тоді працівникові доведеться оплатити й два робочі дні, які було відпрацьовано понад норму робочого часу в цьому місяці.

Проте питання оплати вихідних днів для працівника з неповним робочим тижнем у відрядженні нормативно не врегульовано. Тому в описаному випадку краще просто надати працівникові інші дні відпочинку замість відпрацьованих вихідних днів у відрядженні.

Під час розрахунку оплати відрядження слід ураховувати вимоги ч. 4 ст. 121 КЗпП, згідно з якою дні відрядження оплачуються за умовами трудового (колективного) договору, але не нижче середнього заробітку.

Середній заробіток для оплати відрядження визначається виходячи із виплат за два останніх календарних місяці роботи, що передують місяцю відрядження (абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої зарплати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100). Проілюструємо на прикладі.

Приклад

Працівник підприємства з 1 березня 2014 року працює на умовах неповного робочого тижня: 3 робочих дні (понеділок, вівторок, середа) при п’ятиденному робочому тижні по 8 годин щодня. За роботу на 0,6 ставки він отримує частину посадового окладу ― 2700 грн (4500 грн х 0,6), оскільки за тиждень він трудиться 24 години замість 40. У травні 2014 року його направили у відрядження з 19 по 23 число. Умовно вважатимемо, що в березні та квітні 2014 року він працював усі робочі дні й отримував тільки посадовий оклад.

Місячною нормою робочого часу для працівника буде кількість робочих днів за його індивідуальним графіком роботи, тобто в травні 2014 року це 12 р. дн. У разі якщо працівника направили у відрядження на 5 днів (із понеділка по п’ятницю), виходить, що він у відрядженні трудився й у свої законні вихідні (четвер та п’ятницю), у такому випадку до кінця місяця він може взяти додатково два вихідні дні, оскільки це передбачено колдоговором.

Оплату за дні відрядження визначають так:

  • розраховують денну зарплату за травень 2014 року: 2700 грн : 12 р. дн. = 225,00 грн;
  • знаходять заробіток за останні два місяці перед відрядженням, тобто за березень-квітень 2014 року: 2700 грн + 2700 грн = 5400,00 грн;
  • обчислюють середньоденну зарплату:  5400,00 грн : (12 р. дн. + 13 р. дн.) = 216,00 грн;
  • порівнюють денну (225 грн) і середньоденну зарплату (216 грн) і для оплати 5-ти днів відрядження беруть більшу цифру: 225 грн х 5 дн. = 1125 грн.

Після повернення з відрядження працівнику можуть надати на наступному тижні додаткові вихідні дні. У такому випадку буде дотримана місячна норма робочого часу за його графіком у травні (12 р. дн.). У табелі за травень буде позначено: 5 днів — як відрядження «ВД» і 7 р. дн. — як робота на умовах неповного робочого тижня «РС».

За травень 2014 року працівнику мають нарахувати зарплату: (2700 грн : 12 р. дн. х 7 р. дн.) + 1125 грн = 2700 грн.

У результаті маємо частину посадового окладу, який виплачується йому щомісяця. І це якраз підтверджує правильність такого підходу до розрахунків.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Див. Ротань В., Зуб. І, Стичинський Б., - Науково-практичний коментар до законодавства України про працю: 6-те вид., доп. і перероб. - К.: А. С. К., 2006 р.