Наше підприємство реалізує товари, послуги як посередник. Водночас обумовлює в договорі ціну продажу.
Чи може комерційний агент робити знижки кінцевим споживачам/покупцям за рахунок своєї агентської винагороди, розмір якої визначено в договорі? Що в такому випадку відображати в обліку?

ВІДПОВІДЬ: У разі якщо агентським договором не передбачено надання агентом знижки кінцевим споживачам за рахунок його винагороди, такі дії розцінюють як перевищення агентом своїх повноважень, наданих йому агентським договором.

Нагадаємо

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, представником якого є агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (наданню фактичних послуг) від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, представником якого він є (ст. 297 Господарського кодексу України, далі — ГКУ).

Комерційний агент повідомляє суб’єкта, представником якого він є, про кожен випадок його посередництва в укладенні угод і про кожну укладену ним в інтересах цього суб’єкта угоду (ч. 1 ст. 298 ГКУ).

Угода, укладена від імені суб’єкта, представником якого є комерційний агент, без повноваження на її укладення чи з перевищенням наданого йому повноваження вважається схваленою цим суб’єктом за умови, якщо він не відхилив перед третьою особою дії комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб’єктом, представником якого є агент, робить угоду дійсною з дня її укладення (ч. 2 ст. 298 ГКУ).

Отже, якщо суб’єкт господарювання (контрагент) не анулював продаж товару за нижчою ціною, ніж та, яка прописана в договорі (з урахуванням знижки), дії комерційного агента вважаються схваленими. Для документального підтвердження такого схвалення радимо укласти додаткову угоду. Адже й агенту, і суб’єкту, інтереси якого він представляє, вигідніше укласти додаткову угоду, за якою слід зменшити ціну реалізації товару й на відповідну суму зменшити агентську винагороду. Тоді в податковому обліку все піде, як по маслу. Розгляньмо саме такий випадок із переглядом ціни.

Податковий облік

Податок на прибуток

З 01.01.2015 податок на прибуток розраховують виходячи з бухфінрезультату, відкоригованого на різниці з ПКУ. Від різниць із р. ІІІ ПКУ (крім збитку попередніх періодів) можуть відмовитися підприємства, які мають бухгалтерський дохід за останній рік не більш як 20 млн грн (пп. 134.1.1 ПКУ). Для решти — різниці обов’язкові.

Тож, аналізуючи, як операція вплинула на податок на прибуток, треба з’ясувати:

  • як вона позначилася на бухфінрезультаті, адже від нього відштовхуються під час обчислення бази оподаткування;
  • чи є різниці з податку на прибуток за такою операцією в ПКУ. Завважимо, що ПКУ не містить різниць за посередницькими операціями так само, як немає і спецправил для них із податку на прибуток.

Таким чином, з податку на прибуток усе, як у бухобліку.