На балансі числиться авто (основний засіб групи 5), строк корисного використання якого закінчився. Ми його замортизували до ліквідаційної вартості (до 10 тис. грн). Зараз провели його ремонт на 6 тис. грн (у т.ч. ПДВ — 1 тис. грн) та продовжуємо використовувати у власній діяльності. Як це показати в податковому обліку?

Відповідь

У такому випадку діють загальні правила відображення ремонту основних засобів. Тобто в бухобліку будуть витрати на ремонт. Різниць за такою операцією не передбачено. Однак рекомендуємо подовжити строк корисного використання. Пояснімо.

Той факт, що за паперами закінчився строк корисного використання автомобіля та його замортизовано до ліквідаційної вартості, аж ніяк не виводить авто з низки основних засобів. Адже визначення основних засобів із пп. 14.1.138 ПКУ не втратило для цього об’єкта своєї актуальності. Тож, закарбуємо це як аксіому, що не потребує доведення.

А зараз пригадаємо загальні правила обліку витрат на ремонт.

У ПКУ немає спецправил для відображення ремонтів/поліпшень основних засобів. Лише для ремонтів невиробничих основних засобів є різниця (п. 138.1 та п. 138.3 ПКУ). У даному випадку автомобіль госпдіяльний, тобто є основним засобом. Тож, різниць за його ремонтами не виникає.

Тому орієнтир суто на бухоблік — а тут ми користуємося п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби» для відображення ремонтів. Згідно з ним витрати, які здійснюють із метою підтримання об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) й одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, входять до складу витрат.

Для порівняння: якби мовилося про поліпшення (модернізація, модифікація авто, які збільшують первісно очікувані економвигоди), то такі заходи приводили б до збільшення первісної вартості авто (п. 14 П(С)БО 7) та, відповідно, вони б амортизувалися. І тут важливо було б — а протягом якого строку амортизувалися? Це якраз і сіль питання. Адже самі собою витрати на поліпшення власного автомобіля підприємства, яке використовується ним у госпдіяльності, не створюють окремий об’єкт. Вони мають амортизуватися у складі амортизаційної вартості авто (як об’єкта основних засобів). Ось чому так важливо подовжити строк корисного використання.

Ми переконані, оскільки підприємство продовжує користуватись автомобілем, потрібно подовжити його строк корисного використання.

Для цього слід оформити наказ по підприємству, у якому й окреслити подовження строку. Переобчислювати нараховану раніше амортизацію не треба — як у бухобліку, так і в податковому обліку. Адже в разі зміни строку користування нараховувати амортизацію, виходячи з нового строку, починають із місяця, наступного після зміни.

Рекомендуємо переглянути (подовжити) строк корисного використання не пізніше місяця, коли за паперами (наказом) такий строк спливає. Звісно, ідеально це робити завчасно, якщо відомо, що основний засіб слугуватиме підприємству більше, ніж першочергово очікували, а не вже постфактум. Проте якщо в місяці закінчення ви подовжите цей строк — говорити про помилку не можна. Ба навіть якщо після закінчення строку корисного використання вже минуло декілька місяців, виправити ситуацію та подовжити строк корисного використання об’єкта можна. Відповідно, якщо буде сума витрат на поліпшення, яка збільшила первісну вартість авто, уже будуть і підстави, і строк для їхньої амортизації.

Але ж ремонти не амортизуються (на противагу поліпшенням), тому й проблем із податку на прибуток не має бути. Та і в цій ситуації потрібно подовжити строк корисного використання, якщо авто й далі експлуатують. Усе для того, аби не виникало питань щодо госпдіяльного характеру таких трат на ремонт (це більш потрібно навіть для цілей ПДВ, аніж податку на прибуток). Тому повторімося: якщо користуєтесь автівкою після закінчення строку її корисного використання, подовжіть строк корисного використання.

Відобразимо все на числових прикладах.

Приклад 1

ТОВ «Філін» відремонтувало у червні 2020 року автомобіль (група 5 основних засобів), строк корисного використання якого закінчився ще у вересні 2019 року. Автомобілем підприємство продовжує користуватися.

Вартість ремонту потрапить до витрат (Дт 23, 92, 92, 93, 94 — залежно від того, для яких цілей використовують авто). Різниць із податку на прибуток не виникає. Але щоб не було питань щодо госпдіяльного характеру трат, необхідно подовжити строк корисного використання авто.

Приклад 2

ТОВ «Філін» поліпшило в липні 2020 року автомобіль (група 5 основних засобів), строк корисного використання якого закінчився ще у вересні 2019 року. Автомобілем підприємство продовжує користуватися.

Авто замортизовано до ліквідаційної вартості у 10000 грн (первісна вартість становила 140000 грн, накопичена амортизація — 130000 грн). Вартість поліпшення — 6000 грн (у т.ч. ПДВ — 1000 грн).

Виходить, вартість поліпшень — 5000   грн   — має збільшити первісну вартість авто. Проте амортизувати їх не вдасться. Адже амортизація можлива лише протягом строку корисного використання. Тож, зіграє така сума лише під час ліквідації авто чи продажу. А до тих пір лежатиме «мертвим вантажем».

А ось якщо подовжити строк корисного використання, скажімо, якби оформили у жовтні 2019 року наказ про подовження такого строку ще на років зо два (24 місяці), тоді витрати на ремонт (як складова первісної вартості) матимуть право амортизувати. Щоправда, можна й у липні 2020 року видати наказ про подовження строку корисного використання (до прикладу, ще на рік із дати подовження).

Припустімо, амортизацію на авто нараховували за прямолінійним методом. Виходячи з подовженого строку корисного використання, амортизацію розраховують у такий спосіб:

(Первісна вартість (з урахуванням капіталізованих поліпшень) – накопичена амортизація – ліквідаційна вартість) : строк корисного використання, що залишився)

(145000 – 130000 – 10000) : 12 міс. = 416,67 (грн).

Для розрахунку брали 12 місяців, бо з місяця, наступного після поліпшення, саме стільки залишилося використовувати авто за переглянутим (подовженим) строком.

Поширена помилка! Часто трапляється, що підприємство після спливу строку корисного використання списує об’єкти з балансу, особливо коли його замортизували до нуля. Застерігаємо вас від цього, якщо підприємство й надалі продовжує користуватися таким об’єктом. Адже якщо в майбутньому такий об’єкт підприємство ремонтуватиме, постане дилема стосовно обліку ремонтів. Як же можна ремонтувати те, чого за обліком уже немає… Та й ми розповіли вище, як щодо поліпшень будуть незрозумілості, яку вартість збільшувати, якщо об’єкта на балансі вже не буде. Окрім того, під час інвентаризації виникнуть запитання — виявиться об’єкт, якого немає за обліком (списано), а за фактом наявний. Тож будьте обачними та не допускайте списання об’єктів, якими підприємство продовжує користуватися.

Галина МОРОЗОВСЬКА,

експерт з оподаткування та обліку

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ — Податковий кодекс України.