Консультують спеціалісти Міністерства соціальної політики України

Індексація заробітної плати в практичних ситуаціях

Досить тривалий час право на індексацію у працівників багатьох підприємств не виникало у зв’язку з незнач­ним ростом індексу споживчих цін. Однак починаючи з травня 2014 року в усіх працівників, для яких базовими місяцями для проведення індексації були всі попередні місяці, до лютого 2014 року (включно), виникає право на індексацію. У зв’язку із цим з’являється чимало запитань, зокрема щодо проведення індексації зарплати працівників, яким виплачувалася фіксована величина індексації. Розглянемо найпоширеніші ситуації

Ситуація 1

Працівника прийнято на роботу 12 серпня 2013 року. Який місяць буде базовим для індексації зарплати цього працівника та як проводити індексацію в квітні 2014 року?

Базовим місяцем під час обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення є місяць, у якому відбувається підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів (п. 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі ― Порядок № 1078). У базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1 або за 100%.

Для новоприйнятих працівників згідно із п. 101 Порядку № 1078 обчислення індексу споживчих цін здійснюється з місяця прийняття їх на роботу.

Отже, якщо працівника прийнято на роботу в серпні 2013 року, індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюється із серпня 2013 року. Право на індексацію настає, коли значення індексу споживчих цін перевищить поріг індексації (101%).

Таке право для працівника, прийнятого на роботу в серпні 2013 року, настає у квітні 2014 року. Величину індексу споживчих цін визначають, перемноживши індекси за період із серпня 2013 року по лютий 2014 року: (0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006) х 100% - 100% = 1,2%.

Базовим місяцем для працівника, прийнятого в серпні 2013 року, вважатиметься місяць, у якому відбудеться підвищення його заробітної плати.

Ситуація 2

Працівник працював на повну ставку й отримував фіксовану суму індексації 541,67 грн. Базовим був лютий 2013 року (місяць, у якому посадовий оклад підвищили на 80 грн). У жовтні 2013 року посадовий оклад підвищили на 250 грн. Чи зміниться сума фіксованої індексації із жовтня 2013 року та чи стає цей місяць базовим?

Відповідно до п. 5 Порядку № 1078, місяць підвищення заробітної плати є базовим під час проведення індексації. Тобто, якщо у жовтні 2013 року працівнику підвищено посадовий оклад, при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації жовтень 2013 року вважається базовим.

Приклад визначення фіксованої величини індексації в разі підвищення заробітної плати наведено в додатку 4 до Порядку № 1078. Так, передбачено, що фіксована сума індексації має виплачуватися до наступного підвищення, при якому сума підвищення заробітної плати перевищить визначену фіксовану величину.

Якщо наступне підвищення заробітної плати не перевищує фіксованої величини, здійснюється підвищення заробітної плати та додається раніше зафіксована величина індексації.

Відповідно, якщо працівнику підвищено заробітну плату на суму 250 грн, що менше за раніше зафіксовану суму індексації (541,67 грн), провадиться підвищення посадового окладу та додається раніше зафіксована величина індексації.

Ситуація 3

Працівнику нараховують фіксовану суму індексації 144,87 грн (базовий місяць — жовтень 2013 року). Посадовий оклад його (2800 грн) не змінювався і зарплата не підвищувалася. У квітні 2014 року в нього виникає право на індексацію при базовому жовтні 2013 року. Як нараховувати індексацію у квітні 2014 року? Чи потрібно підсумовувати фіксовану суму індексації та квітневу суму індексації?

Зважаючи на те, що останнє підвищення заробітної плати відбулося у жовтні 2013 року, індекс споживчих цін для проведення індексації має розраховуватися з листопада 2013 року.

Право на індексацію заробітної плати наступає у квітні 2014 року. Величину приросту індексу споживчих цін визначають, перемноживши індекси за період із листопада 2013 року по лютий 2014 року: (1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006) х 100% - 100% = 1,5%.

Оскільки перевищення порогу індексації відбулося з урахуванням індексу за лютий 2014 року, який було опубліковано в березні 2014 року, згідно з п. 11 Порядку № 1078, індексацію здійснюють у квітні 2014 року.

Сума індексації заробітної плати у квітні 2014 року за період із листопада 2013 року по квітень 2014 року становить 18,27 грн (1218 грн х 1,5%).

Через те що підвищення заробітної плати не було за період із листопада 2013 року по квітень 2014 року, базовим місяцем у разі проведення подальшої індексації залишається жовтень 2013 року.

Загальна сума виплати індексації у квітні 2014 року становить 163,14 грн (144,87 грн + 18,27 грн).

Ситуація 4

Працівнику нараховують фіксовану суму індексації 144,87 грн (базовий місяць — жовтень 2013 року). Посадовий оклад його (2800 грн) не змінювався, але з 1 квітня 2014 року він перейшов працювати на півставки. Окрім того, у квітні 2014 року в нього виникає право на індексацію при базовому жовтні 2013 року. Як нараховувати індексацію у квітні 2014 року?

У разі якщо працівник перейшов працювати на півставки у квітні 2014 року, визначена сума індексації з розрахунку повного місяця (при базовому місяці — жовтні 2013 року) — 18,27 грн (1218 х 1,5%) та фіксована сума індексації, визначена також із розрахунку повного місяця (144,87 грн), відповідно до п. 4 Порядку № 1078 мають виплачуватися пропорційно відпрацьованому часу.

Сума виплат по індексації для працівника, працюючого на півставки у квітні 2014 року, становитиме: (144,87 грн х 0,5) + (18,27 грн х 0,5) = 81,57 грн.

Ситуація 5

Із липня 2012 року працівнику, який працював на 0,75 ставки, визначили фіксовану величину індексації в сумі 350,19 грн, а нараховували пропорційно — 262,64 грн (350,19 грн х 0,75). Із липня 2012 року по березень 2014 року підвищення зарплати були незначні й не перевищували фіксованої суми індексації. Але з 1 березня 2014 року працівник перейшов працювати на повну ставку. Як визначати в березні фіксовану величину індексації, адже вона розраховувалася пропорційно 0,75 ставки?

За умови, що сума підвищення заробітної плати працівника не перевищувала визначеної фіксованої суми індексації, для працівника мав змінюватися лише базовий місяць. Тобто кожен місяць, у якому відбувалося підвищення заробітної плати, слід було вважати базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.

У випадку переходу працівника на повну ставку йому має виплачуватися фіксована сума індексації, визначена в розрахунку за повний місяць, тобто 350,19 грн.

Ніна ПІДЛУЖНА,

заступник директора
департаменту стратегічного планування —
начальник відділу Мінсоцполітики України

1 1218 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб у квітні 2014 року.