ПДФО і військовий збір — це податки, з утриманням яких зіштовхуються фактично всі підприємства та підприємці незалежно від специфіки їх діяльності. Тож не дивно, що під час проведення таких операцій виникає чимало запитань і помилок. Розгляньмо найпоширеніші види порушень у частині нарахування, утримання, сплати та звітування з ПДФО та військового збору й проаналізуймо, які штрафні санкції загрожують за такі порушення

Для того щоб чітко розуміти, за що податкового агента  можуть оштрафувати, варто так само чітко розділяти обов’язки, які на нього покладено пп. 14.1.180 ПКУ (див. рис. 1).

  Податковий агент щодо ПДФО — юрособа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юрособи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізособи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм (пп. 14.1.180 ПКУ).

Рис 1. Обов’язки осіб, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів

Оскільки всі згадані вище обов’язки пов’язані між собою, може виникати зв’язок і між самими помилками. Тож розгляньмо різні варіанти й проаналізуймо, які за це світять санкції.

Насамперед зазначимо: коли помилки виправляються до настання граничного строку подання форми № 1ДФ (шляхом подання звітної нової форми № 1ДФ) або до настання граничного строку для сплати податку, штрафи не застосовують, і пеню не нараховують.

Відповідальність за порушення, пов’язані з поданням і заповненням форми № 1ДФ

За правилами, передбаченими п. 119.2 ПКУ, за неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками форми № 1ДФ, якщо такі недостовірні відомості чи помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку, загрожує штраф:

  • у розмірі 510 грн — якщо порушення відбулося вперше протягом року;
  • у розмірі 1020 грн — якщо до платника податку протягом року вже було застосовано штраф за таке порушення.

Помилка у звіті не призвела до заниження/завищення податкового зобов’язання. Ідеться про неправильно зазначений ідентифікаційний номер платника податку, помилку в назві підприємства, податковому номері, кількості осіб, що працюють у штаті тощо. Тобто — ті неточності, які не стосуються сум нарахованого доходу й утриманого (сплаченого) податку.

Виправляють такі помилки, керуючись п. 4.3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4 (далі Порядок № 4), шляхом подання уточнюючої форми № 1ДФ. А от які штрафи застосовуються за такі порушення, розгляньмо в таблиці 1.

Таблиця 1

Штрафи за помилки у формі № 1ДФ, які не призвели до зменшення/збільшення податкового зобов’язання з ПДФО


з/п

Вид порушення

Відповідальність, якщо помилка виправляється:

Підстава

самостійно податковим агентом

за результатами податкової перевірки

 1.

Помилка в реєстраційному номері облікової картки платника податку (ідентифікаційному номері) 

штраф 510 грн;

повторно протягом року —

штраф 1020 грн

п. 119.2 ПКУ

 2.

Помилка в реквізитах підприємства 

 3.

У формі № 1ДФ узагалі не відобразили виплату доходу, нарахування, утримання ПДФО

 4.

Помилка в сумі доходу, який не підлягає обкладенню ПДФО

штраф не застосовують

абз. 1 п. 119.2 ПКУ

 5.

Помилково вказано неправильнуознаку доходу (суму доходу й утриманого податку зазначено правильно) 

абз. 1 п. 119.2 ПКУ

 6.

Помилка в кількості працівників, що працюють у штаті чи за цивільно-правовими договорами

абз. 1 п. 119.2 ПКУ

 Таку ж позицію висловило й ДФС у підкатегорії 103.26 ресурсу «ЗІР». Детальніше про це — у матеріалі «Чи штрафуватимуть за неправильний ідентифікаційний код у формі № 1ДФ» поточного номера газети «Інтерактивна бухгалтерія».

 За неофіційною інформацією ДФС, штраф за неправильну ознаку доходу у формі № 1ДФ не застосовують, однак офіційної позиції ДФС щодо цього немає.

Помилка у звіті призвела до заниження/завищення податкового зобов’язання. Виходимо з того, що податок було нараховано, утримано та сплачено правильно, лише до форми № 1ДФ потрапили помилкові дані. Це могло статися, якщо податковий агент, наприклад, забув зазначити оподатковуваний дохід у формі № 1ДФ або вказав неправильну суму нарахованого (виплаченого) доходу, утриманого ПДФО та військового збору. Які за це загрожують штрафи — покажемо в таблиці 2.

Таблиця 2

Штрафи за помилки у формі № 1ДФ, які призвели до зменшення/збільшення
податкового зобов’язання з ПДФО


з/п

Вид порушення

Відповідальність, якщо помилка виправляється:

Підстава

самостійно податковим агентом

за результатами податкової перевірки

 1.

Помилково не включено відомості про виплачений та утриманий оподатковуваний дохід у форму № 1ДФ

штраф 510 грн;
повторно протягом року —
штраф 1020 грн

п. 119.2 ПКУ

 2.

У формі № 1ДФ відображено неправильні відомості про суму нарахованого (виплаченого доходу) і суму утриманого ПДФО, військового збору

штраф 510 грн;
повторно протягом року —
штраф 1020 грн

п. 119.2 ПКУ

Форму № 1ДФ не подали або подали несвоєчасно. Нагадаємо, що податкові агенти, згідно з пп. «б» п. 176.2 ПКУ, зобов’язані протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, подавати до контролюючого органу за місцем свого розташування форму № 1ДФ. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування доходів платнику податку. За неподання або несвоєчасне подання звіту до податкових агентів застосовують штрафи, які саме — див. таблицю 3.

Таблиця 3

Штрафні санкції за неподання, несвоєчасне подання форми № 1ДФ


з/п

Вид порушення

Відповідальність, якщо помилка виправляється:

Підстава

самостійно податковим агентом

за результатами податкової перевірки

 1.

Не подано форму № 1ДФ

штраф 510 грн;
повторно протягом року —
штраф 1020 грн

До посадових осіб податкового агента застосовують штраф:

від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн);
повторно протягом року —
від 3 до 5 НМДГ (від 51 грн до 85 грн)

п. 119.2 ПКУ, ст. 1634 КпАП

 2.

Подано форму № 1ДФ із порушенням установлених строків

Завважте, що адмінштраф на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності може бути накладено не пізніше ніж через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а в разі триваючого правопорушення — не пізніш як через 2 місяці з дня його виявлення (ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, даліКпАП).

Подання уточненої форми № 1ДФ у результаті перерахунку. Якщо недостовірні відомості чи помилки у формі № 1ДФ виникли у зв’язку з проведенням податковим агентом перерахунку доходу фізосіб і були виправлені відповідно до вимог ст. 50 ПКУ (подана уточнююча декларація),  штрафів не буде.

Відповідальність за несплату, несвоєчасну сплату й недоплату ПДФО

Таке порушення може виникнути тоді, коли податковий агент правильно нарахував податок, зазначивши його у формі № 1ДФ, але помилково сплатив меншу суму.

Згідно з приписами ПКУ, податок на доходи фізосіб сплачують до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу. У разі якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується, ПДФО слід перерахувати до бюджету протягом 30-ти календарних днів, наступних за останнім днем місяця, у якому відбулося таке нарахування (пп.пп. 168.1.2, 168.1.5 ПКУ). У ситуації, коли оподатковуваний дохід надається в негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання), — пп. 168.1.4 ПКУ.

Тож якщо податковий агент недоплатив ПДФО та військовий збір до бюджету або взагалі не сплатив податок, а граничний строк для його сплати минув, у разі виявлення цього факту контролерами, на нього чекають санкції, указані в таблиці 4.

Таблиця 4

Санкції за несплату, несвоєчасну сплату й недоплату ПДФО


з/п

Вид санкції

 Розмір

Підстава для застосування

 1.

Фінансова відповідальність

у розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
у розмірі 50% суми податку, якщо ті самі дії вчинені повторно протягом 1095 днів;
у розмірі 75% суми податку, якщо порушення відбувається втретє та кожного наступного разу

п. 127.1 ПКУ

 2.

Адміністративна відповідальність

від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн)
повторно протягом року —
від 3 до 5 НМДФ (від 51 грн до 85 грн)

ст. 1634 КпАП

 3.

Пеня 

з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день йогопогашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожен календарний день прострочення

п.п. 129.1, 129.4 ПКУ.

Водночас зверніть увагу: ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО виявляється податковим агентом самостійно під час проведення перерахункута виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року (абз. 8 п. 127.1 ПКУ).

Важливо

При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом, нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання.

(пп. 129.1.3 ПКУ)

Може так трапитися, що платник податку прострочив сплату ПДФО та військового збору.  Однак на момент виявлення порушення він сплатив його вже в повній сумі. У такому випадку на практиці контролери наполягають на застосуванні тих же штрафів, що вказані в таблиці 4.

Ми не погоджуємося із такою позицією ДФС, адже який тоді сенс узагалі виправляти помилку та доплачувати ПДФО, якщо розмір штрафу від цього не зміниться. Вважаємо, якщо на момент виявлення порушення контролерами податок сплачено в повному обсязі — фактично це не несплата податку, а його несвоєчасна сплата. Тому й штраф потрібно застосовувати інший — згідно зі ст. 126 ПКУ, за несплату суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ:

  • під час затримки до 30-ти календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
  • під час затримки понад 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Такої ж позиції дотримуються й суди (див., наприклад, постанову Окружного адміністративного суду АРК у справі № 801/5963/13-а, постанову Донецького окружного адміністративного суду в справі № 805/15803/13-а).

Відповідальність за ненарахування, несплату й недоплату ПДФО та військового збору

Надто поширеним є випадок, коли податковий агент не нарахував (неправильно розрахував) суму ПДФО, що, своєю чергою, спричинило помилку у вигляді недоплати податку до бюджету й зазначення недостовірних відомостей у формі № 1ДФ.

Помилку виявляє ДФС. У такому разі це загрожує штрафами, наведеними в таблиці 5.

Таблиця 5

Санкції за ненарахування, несплату, несвоєчасну сплату, недоплату ПДФО


з/п

Вид санкції

Розмір

Підстава

 1.

Фінансова відповідальність за ненарахування, неутримання, несплату ПДФО

у розмірі 25% суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
у розмірі 50% суми податку, якщо ті самі дії вчинені повторно протягом 1095 днів;
у розмірі 75% суми податку, якщо порушення відбувається втретє та кожного наступного разу

п. 127.1 ПКУ

 2.

Фінансова відповідальність за подання з недостовірними відомостями або помилками форми № 1ДФ

у розмірі 510 грн;
повторно протягом року — штраф 1020 грн

п. 119.2 ПКУ

 3.

Адміністративна відповідальність посадової особи, яка припустилася помилки

від 2 до 3 НМДГ (від 34 грн до 51 грн);
повторно протягом року — від 3 до 5 НМДФ
(від 51 грн до 85 грн)

ст. 1634 КпАП

 4.

Пеня (у разі прострочення за сплатою податку)

з розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день йогопогашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожен календарний день прострочення в його сплаті

п.п. 129.1, 129.4 ПКУ.

Помилку виправляє платник податку самостійно. Щодо цього в підкатегорії 103.26 ресурсу «ЗІР» є чинне роз’яснення ДФС, яке стосується ненарахування й несплати військового збору до бюджету та самостійного виправлення податковим агентом цієї помилки.

А якщо мовити про ПДФО, то є лист ДФС від 23.11.2016 р. № 20232/5/99-99-13-01-01-16, який роз’яснює правила застосування штрафів при самостійному виправленні помилок податковим агентом.

На думку ДФС, до податкових агентів застосовуються ті ж штрафи, що вказані в таблиці 5 із тією лише відмінністю, що в день зарахування коштів на відповідний рахунок Казначейства України закінчуються нарахування пені (пп. 129.3.1 ПКУ).

Стосовно штрафу 510 грн за недостовірні відомості у формі № 1ДФ (п. 119.2 ПКУ) й адмінштрафу (ст. 1634 КпАП) ми загалом згодні.

А от щодо застосування штрафу в розмірі 25%, 50%, 75% (п. 127.1 ПКУ), погодитися важко. Як на нас, у такому випадку може бути застосований лише штраф згідно зі ст. 126 ПКУ в розмірі 10% погашеної суми податкового боргу (20% — у разі затримки понад 30 календарних днів). Адже, попри те що платник податку самостійно виправляє помилку та погашає заборгованість із ПДФО, таке погашення відбувається після спливу граничного строку сплати податку.

Ми розглянули найпоширеніші штрафи, які застосовуються до податкових агентів у частині нарахування, сплати й перерахування ПДФО. Зичимо вам не припускатися помилок й уникати штрафів!

Євген ПАНЧИШИН,

бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»