На практиці трапляються випадки, коли підприємство не може повернути фіндопомогу грошима. Однак є можливість погашення боргу наявними на підприємстві товарно-матеріальними цінностями (далі — ТМЦ). У такому разі бухгалтер непевне зацікавиться: чи можна повернути фіндопомогу ТМЦ, якими документами оформлюється така операція, як відображається погашення боргу ТМЦ у податковому обліку... Спробуймо надати відповіді на ці й решту запитань

Передусім нагадаємо: згідно з пп. 14.1.257 ПКУ, під ПФД мають на увазі суму коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Отже, із наведеного трактування поняття ПФД можна виділити такі основні ознаки поворотної фіндопомоги:

1) допомога надається лише у вигляді коштів;

2) договірний характер відносин між надавачем й отримувачем фіндопомоги — укладено договір;

3) користування такою фіндопомогою не передбачає плати за це у вигляді процентів чи іншої компенсації;

4) поворотний характер допомоги, що означає обов’язковість її повернення зі спливом строку користування.

Зважаючи на перелічені вище ознаки ПФД, можна чітко сказати, що договір про надання поворотної фіндопомоги є специфічною формою договору безпроцентної позики.

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) кошти чи інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду й такої ж якості (ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу України, даліЦКУ). Тобто під час укладення договору про надання поворотної фіндопомоги варто керуватися гл. 71 ЦКУ.

Детальніше щодо правил надання ПФД читайте в матеріалі «Поворотна фіндопомога в житті підприємства: наведемо різкість».

Як ми вже зазначили, правова суть поворотної фіндопомоги передбачає повернення її лише коштами. Однак сторонами може бути досягнута домовленість про повернення фіндопомоги товарно-матеріальними цінностями. У такому разі можна укласти додаткову угоду до договору про повернення фіндопомоги, яка й визначатиме порядок цього повернення.

Варто зауважити: із юридичної точки зору, у разі повернення фіндопомоги запасами договір позики перетворюється на договір купівлі-продажу. Адже згідно з договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає чи зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає чи зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.