Як обліковувати відсотки за депозитами? Як визначати справедливу вартість основних засобів? Яку фінансова звітність подають суб’єкти мікропідприємництва та малого підприємництва? Як змінилися форми № 1-м, № 2-м та № 1-мс і № 2-мс?