Перше, що потрібно знати, — підвищення кваліфікації є складовою освіти в Україні. Як зазначається у ст. 47 Закону про освіту, одним із видів післядипломної освіти є підвищення кваліфікації.

Глибше тлумачення дає Закон про професійне зростання, у якомупрофесійним навчанням працівників називають первинну професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників. Аналогічна норма міститься й у п. 2.2 Положення про професійне навчання.

Згідно зі ст. 7 Закону про професійне зростання, професійне навчання поділяється на навчання працівників робітничих професій та керівників, професіоналів і фахівців.