Навчальні збори та мобілізація: як показати у звітності по ЄСВ

(коментар до листа ПФУ від 11.04.2014 р. № 9846/05-10)

Суть питання. Із березня 2014 року працівників підприємств масово викликають на військові навчальні збори та призивають на військову службу в порядку мобілізації. Тому в бухгалтерів виникають запитання: чи потрібно відображати зазначені події в таблиці 5 Форми № Д4 1 та як оплату навчальних зборів показувати в таблиці 6 Форми № Д4?

Позиція ПФУ. Працівникам, викликаним на навчальні збори, перед від’їздом виплачуються: зар­плата за відпрацьований час до початку навчальних зборів та середній заробіток за перші півмісяця зборів (п. 8 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженої наказом Міністра оборони від 12.03.2007 р. № 80). Проте спеціального коду типу нарахувань для відображення оплати навчальних зборів (збереження середнього заробітку) не передбачено.

ПФУ роз’яснило, як відображати оплату навчальних зборів у таблиці 6 Форми № Д4 залежно від того, на один місяць припадають такі виплати чи ні.

Так, якщо нарахована зарплата до початку навчальних зборів та середній заробіток за перші півмісяця зборів:

  • припадають на один місяць, то їх відображають одним рядком загальною сумою;
  • виходять за межі одного місяця, то «перехідна» сума середнього заробітку (сума оплати, що припадає на наступний місяць) відображається в окремому рядку в порядку, передбаченому для відпускних, але без зазначення коду типу нарахувань.

У разі ж коли працівника довелося відкликати із щорічної чи додаткової відпустки у зв’язку з навчальними зборами, то в таблиці 6 Форми № Д4 показують сторнування відпускних зі знаком «мінус».

До того ж ПФУ наголосив, що у разі виклику на навчальні збори та у зв’язку з мобілізацією на військову службу (з 01.04.2014 р.) трудові відносини не припиняються.

Коментар редакції. Коментований лист містить доволі актуальне роз’яснення, з якого випливає, що оплату за перші півмісяця навчальних зборів показують у звітності по ЄСВ сумарно разом із заробітною платою за відпрацьовані дні ― за умови, що вони охоплюють один календарний місяць. Але якщо перші півмісяця зборів частково переходять на наступний місяць, то перехідну суму слід відобразити в окремому рядку, указавши місяць, за який її нараховано.

Приклад 1

У березні 2014 року працівникові, якого викликали на навчальні збори із 17 березня на 2 місяці, нарахували зарплату за 9 р.дн. ― 1890 грн і середній заробіток за перші півмісяця зборів, на які припадає 11 р.дн. березня, ― 2410 грн.

Загальна сума нарахованої в березні 2014 року зарплати становить 4300 грн (1890 грн + 2410 грн), а сума утриманого ЄСВ 154,80 грн (4300 грн х 3,6%).

У цьому випадку в таблиці 6 Форми № Д4 оплату навчальних зборів відображають сумарно разом із зарплатою за відпрацьовані дні березня в одному рядку, зазначаючи:

  • у реквізиті 9 «Код категорії ЗО» ― «1»;
  • реквізит 10 «Код типу нарахувань» не заповнюється;
  • у реквізиті 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування» ― «032014»;
  • у реквізиті 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом звітного місяця» ― «31»;
  • у реквізитах 17 і 18 ― 4300 грн, у реквізиті 19 ― 154,80 грн.

Приклад 2

У березні 2014 року працівникові, якого викликали на навчальні збори з 24 березня на 2 місяці, нарахували зарплату за 14 р.дн. ― 2940 грн і середній заробіток за перші півмісяця зборів: за 6 р.дн. березня (з 24 по 31 число) ― 1308 грн і за 5 р.дн. квітня (з 1 по 7 число) ― 1090 грн.

Загальна сума нарахованої в березні 2014 року зарплати становить 3798 грн (2490 грн + 1308 грн), а сума утриманого ЄСВ ― 136,73 грн (3798 грн х 3,6%). За квітень нараховано 1090 грн і утримано ЄСВ ― 39,24 грн (1090 грн х 3,6%).

За таких обставин у таблиці 6 Форми № Д4 для відображення сум, нарахованих у березні 2014 року, відводять два рядки:

  • у першому зазначають зарплату за березень, включаючи середній заробіток за 6 р.дн., при цьому: реквізит 10 не заповнюють; у реквізиті 11 ― «032014»; у реквізиті 15 ― «31»; у реквізитах 17 і 18 ― 3798,00 грн, а в реквізиті 19 ― 136,73 грн;
  • у другому вказують середній заробіток за 6 р.дн. квітня: реквізит 10 не заповнюють; у реквізиті 11 ― «042014»; реквізит 15 не заповнюють; у реквізитах 17 і 18 ― 1090,00 грн, а в реквізиті 19 ― 39,24 грн.

Окрім того, ПФУ роз’яснив, що у випадку коли працівникові довелося перервати щорічну або додаткову відпустку у зв’язку з викликом на навчальні збори, сторнування відпускних проводиться в загальновстановленому порядку.

Слід також звернути увагу на те, що починаючи із 1 квітня 2014 року в разі призову військовозобов’язаних працівників на військову службу під час мобілізації трудові відносини не припиняються, і ця подія не відображається в таблиці 5 Форми № Д4. До зазначеної дати таких працівників звільняли на підставі п. 3 ст. 36 КЗпП. Тому в графі 11 згаданої таблиці потрібно було вказувати дату припинення трудових відносин.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»

1 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів наведений у додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів України від 09.09.2013 р. № 454.