Виплачуємо дивіденди фізособам:
чи потрібно подавати звіт про пільги

У І кварталі 2014 року нараховуємо дивіденди засновнику-фізособі за 2013 рік і частково їх виплачуємо.
Наше підприємство звітує по прибутку раз на рік (доходи за рік не перевищують 10 млн грн).
Підкажіть, Звіт із пільг (ідеться тільки про дивіденди) потрібно подавати щокварталу, раз на рік чи не подавати взагалі?

ВІДПОВІДЬ: У цьому разі однозначної відповіді, на жаль, немає. Пояснимо докладніше та визначимося, як краще вчинити.

Отже, виплачуючи дивіденди фізособам, підприємство не сплачує «дивідендного» авансового внеску з податку на прибуток. Виняток із правил працює в силу пп. «а» пп. 153.3.5 ПКУ. У зв’язку зі «звільненням» від сплати дивідендного авансового внеску закрадається думка про пільгу.

Несплата авансового внеску по дивідендах фізособам — пільга?

Податкова пільга — передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 ПКУ (п. 30.1 ПКУ).

Підставами для надання податкових пільг є особ­ливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ПКУ).

Упевнені, від того, чи можна в нашому випадку вважати несплату авансового внеску по дивідендах фізособам пільгою в розумінні ПКУ, і залежатиме, відображати її у Звіті про пільги чи ні.

Якщо уважно вивчити п. 30.2 ПКУ, як такої, підстави для «авансово-дивідендної» пільги не знайти. Адже несплата авансового внеску в даному випадку не пов’язана ні з певною групою, ані з якоюсь діяльністю, ані з об’єктом оподаткування.

Варто зазначити, що й несплату авансового внеску по дивідендах звільненням від сплати податку назвати не можна. Не слід забувати, що йдеться про АВАНСОВИЙ внесок, який, нагадаємо, у разі сплати (у тих випадках, коли винятки із правил з пп. 153.3.5 ПКУ не працюють) зараховується в зменшення податку на прибуток. Тобто фактично від несплати авансового внеску бюджет не втрачає, а відбувається лише відстрочка з його наповнення. Можливо, навіть у межах року несплата авансового внеску не призведе до того, що бюджет якусь суму недоотримав.

Приходимо до висновку, що несплату авансового внеску пільгою, як такою, вважати не можна.

Які пільги відображають у Звіті про пільги

У Звіті про пільги зазначаються суми податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. Звітувати по пільгах зобов’язує пп. 16.1.6 ПКУ.

Заповнювати Звіт про пільги зобов’язані саме підприємства, які у зв’язку з використанням пільги не сплачують до бюджету податок або збір. Про це йдеться і в постанові КМУ від 27.12.2010 р. № 1233, якою затверджено форму Звіту про пільги, і в Узагальнюючій податковій консультації щодо визначення суми пільги у зв’язку зі звільненням прибутку від оподаткування, затвердженій наказом ДПСУ від 05.07.2012 р. № 584.

В Узагальнюючій консультації № 584, окрім іншого, пролунало: «Звільнення від оподаткування прибутку визначено статтями 154, 158 розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу, а також підрозділом 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу». Водночас зазначено, що розрахунок прибутку, який звільняється від оподаткування, здійснюється в додатку ПЗ до декларації. Та й у системі «ЗІР» на офіційному сайті Міндоходів у відповіді на запитання, що стосується періодичності подання Звіту про пільги з податку на прибуток, сказано про прив’язку до періодичності складання декларації, а саме — додатка ПЗ (підкатегорія 102.30.01 системи «ЗІР»). Це хоч і опосередковано, але все ж свідчить про те, що саме такі згадані вище пільги з податку на прибуток потрібно відображати у Звіті про пільги. «Дивідендної» пільги немає в ст.ст. 154, 158 та підрозділі 4 р. ХХ ПКУ, немає її й у додатку ПЗ, та й, як ми доводили вище, пільгою її вважати не можна — як результат — не потрібно її відображати у Звіті про пільги.

Окрім того, розрахунок суми пільги з податку на прибуток, наведений в Узагальнюючій консультації № 584, не підходить для розрахунку «дивідендної пільги».

Переконайтеся:

Сума пільги = (Доходи від діяльності,
прибуток якої звільняється від оподаткування

-
Собівартість придбаних (виготовлених)
та реалізованих товарів (робіт, послуг),

яка відноситься до діяльності, прибуток якої
звільняється від оподаткування

-
Інші витрати, які відносяться до діяльності,
прибуток якої звільняється від оподаткування)
х
Розмір ставки податку

Це ще один з аргументів на користь того, що ми не маємо справу з пільгою при несплаті авансового внеску по дивідендах фізособам.

Усе б нічого, якби не одне «але», яке збиває з пантелику. У Довіднику № 70/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2014 р., наведеному в листі Міндоходів від 31.03.2014 р., для несплати авансового внеску по дивідендах через звільнення пп. 153.3.5 ПКУ присвоєно код пільги 11020256.

Альтернативний підхід: несплата дивідендного авансового внеску — «пільга»

Існує альтернативний підхід, згідно з яким у Звіті про пільги відображаються пільги, що згадуються в довіднику пільг (на 01.04.2014 р. Довідник № 70/1 податкових пільг, які є втратами доходів бюджету, станом на 01.04.2014 р. і Довідник № 70/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2014 р., наведені в листах Міндоходів від 31.03.2014 р.).

І хоча такий підхід нам не імпонує, не можемо обійти його стороною.

Дивідендна «пільга» згадана в Довіднику № 70/2 інших податкових пільг станом на 01.04.2014 р. під кодом 11020256. Отже, якщо підприємство керується тим, що звіт про пільги складають, маючи якусь пільгу з Довідника пільг, то й на дивідендну пільгу під кодом 11020256 воно подає Звіт про пільги. Розрахувати таку пільгу можна шляхом множення суми виплачених у звітному періоді дивідендів на ставку податку на прибуток (із 2014 року — 18%), записують її у графі «Сума податкових пільг, гривень». Строк користування пільгою (графа «Строк користування податковими пільгами у звітному періоді») — від дати виплати дивідендів фізособам і до кінця року (при поданні звітності раз на рік). Якщо подається звіт щокварталу, проставляється строк — кінець кварталу та далі наростаючим підсумком. Цільового використання така «пільга» не передбачає.

Стосовно періодичності подання Звіту про пільги. Згідно з п. 3 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233, Звіт про пільги подається за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового періоду. Тобто подавати його потрібно щокварталу.

Однак, міндоходовці вважають, що звіт про пільги з податку на прибуток прив’язаний до періодичності подання декларації. І у випадку подання декларації лише за підсумками року, контролери зазначають, що й звіт про пільги подається не щокварталу, а за підсумками року (підкатегорія 102.30.01 системи «ЗІР» на офіційному сайті Міндоходів). Обґрунтовують це тим, що заповнюють звіт про пільги на підставі додатка ПЗ до декларації. І оскільки додаток складається після закінчення року, то й звіт із пільг — так само. Детальніше про терміни подання звіту про пільги читайте в матеріалі «Коли подавати звіт про пільги, якщо підприємство звітує тільки раз на рік» газети «Інтерактивна бухгалтерія» № 29/2014.

Узагальнимо

Вважаємо, підприємство, виплачуючи дивіденди фізособам і не сплачуючи при цьому авансовий внесок із податку на прибуток згідно з пп. «а» пп. 153.3.5 ПКУ, не повинно подавати Звіт про пільги. Аргумент — несплата авансового внеску з податку на прибуток у разі виплати дивідендів не вважається пільгою в розумінні ПКУ (доводи див. вище).

Якщо ж підприємство через обережність усе-таки вирішить подати Звіт про пільги, керуючись тим, що така пільга згадана в Довіднику пільг, воно має право це зробити.

Галина МОРОЗОВСЬКА,

провідний бухгалтер-експерт
газети «Інтерактивна бухгалтерія»