Індексація зарплати сумісників за новими правилами

(коментар до листа Мінсоцполітики від 18.11.2013 р. № 232/10/137-13)

Суть запитання: Як індексувати зарплату працівника на роботі за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи він працює на 0,75 ставки й отримує фіксовану суму індексації, розраховану виходячи з розміру прожиткового мінімуму?

Позиція Мінсоцполітики. Відповідно до п. 7 Порядку № 1078, особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. Таким чином, загальна сума проіндексованого доходу за основним місцем роботи та за сумісництвом не повинна перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Водночас міністерство не бачить різниці в тому, отримує працівник за основним місцем роботи суму індексації чи фіксовану величину індексації. Основний фактор, який впливає на індексацію, — величина проіндексованого доходу (він не повинен перевищувати прожиткового мінімуму).

З огляду на те, що за основним місцем роботи проіндексована зарплата — у межах прожиткового мінімуму, Мінсоцполітики доходить висновку, що підстав для індексації зарплати за сумісництвом немає.

Коментар редакції. Незважаючи на те, що лист «несвіжий», у вільному доступі він з’явився нещодавно й заслуговує на особливу увагу, оскільки не так давно змінилися підходи до індексації зарплати працівників, що працюють неповний робочий час. Так, із 13.02.2014 р. постановою КМУ від 29.01.2014 р. № 36 (далі Постанова № 36) унесено зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (даліПорядок № 1078), згідно з якими: у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Ураховуючи, що під час роботи за сумісництвом, як правило, застосовуються умови неповного робочого часу, зазначена норма дуже важлива при індексації зарплати сумісників.

Слід зазначити, що всі питання, пов’язані із застосуванням фіксованої величини індексації, до сих пір залишаються нез’ясованими до кінця. Адже в самому Порядку № 1078 жодним словом не згадується зазначений показник. Фіксована величина індексації фігурує тільки в одному прикладі, наведеному в додатку 4 до Порядку № 1078. Але як виплачувати фіксовану суму індексації, якщо працівник трудився неповний робочий час? Чи, приміром, працівнику встановили фіксовану суму індексації при неповній зайнятості, а він згодом перейшов працювати на повний робочий час? Чітких відповідей на ці запитання не знайдемо. Тому роз’яснення з коментованого листа досить важливе й, що цікаво, воно узгоджується зі змінами, унесеними Постановою № 36. Проілюструємо на прикладі.

Приклад

Працівник із 1 березня 2014 року працює на 0,75 ставки за основним місцем роботи й отримує частину посадового окладу 1125 грн (посадовий оклад — 1500 грн) та за сумісництвом на 0,5 ставки (посадовий оклад ― 1400 грн). У липні 2012 року за основ­ним місцем роботи йому було підвищено посадовий оклад з 1500 до 1600 грн, базовим на той час був січень 2010 року.

У липні 2012 року працівникові мали б нарахувати (при базовому січні 2010 року) індексацію в сумі: 1102 грн х 13,5% = 148,77 грн.

Однак зважаючи, що йому в цьому місяці підвищили зарплату на 100 грн, фіксовану величину індексації в липні 2012 року визначили як різницю між повною сумою індексації і сумою підвищення зарплати: 148,77 грн - 100 грн = 48,77 грн. А базовим місяцем став липень 2012 року. Проте до березня 2014 року право на індексацію при базовому березні 2012 року так і не настало.

Ураховуючи дане роз’яснення та положення абз. 7 п. 4 Порядку № 1078 щодо пропорційного розрахунку суми фіксованої індексації, працівникові мають нарахувати за березень фіксовану суму індексації:

  • за основним місцем роботи: 48,77 грн х 0,75 = 36,58 грн;
  • за сумісництвом права на індексацію не виникає, оскільки суму доходу проіндексовано в межах прожиткового мінімуму, а виплачено пропорційно.

Зверніть увагу!

Пропорційний розрахунок суми індексації під час роботи на умовах неповного робочого часу проводять незалежно від того, нараховується працівникові фіксована величина індексації чи просто сума індексації (у разі якщо підвищення зарплати з червня 2012 року не відбувалося).

Отже, у світлі останніх змін у всіх працівників, посадовий оклад яких за основним місцем роботи встановлено на рівні мінімальної зарплати (а вона дорівнює прожитковому мінімуму для працездатних осіб), права на індексацію зарплати за сумісництвом не виникатиме. Адже встановлювати посадові оклади в штатних розписах у розмірі нижчому за мінзарплату законодавство не дозволяє.

Світлана ЛІСТРОВА,

шеф-редактор
газети «Інтерактивна бухгалтерія»