Розраховуємо суму індексації за новими правилами: практичні ситуації

З 13 лютого 2014 року до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі ― Порядок № 1078), унесено низку змін, які вплинули на підходи до проведення індексації.

Озвучимо основні нововведення:

  • уточнено види доходів, які не підлягають індексації: це виплати, які обчислюються із розрахунку середньої заробітної плати (оплата за час відпустки, лікарняні, відрядження тощо). Пов’язаний такий підхід із тим, що під час розрахунку зазначених виплат ураховуються суми індексації;
  • визначено механізм нарахування сум індексації у випадку, якщо працівник трудиться неповний робочий час. Так, суму індексації слід обчислювати з розрахунку повного робочого часу, а виплачувати — пропорційно відпрацьованому часу. Такий підхід застосовується також у випадках, коли місяць відпрацьовано неповністю через хворобу, відпустку тощо;
  • передбачено збереження нарахування сум індексації, якщо підвищення зарплати відбулося у зв’язку зі встановленням доплати за розширення зони обслуговування, збільшення обсягу робіт, суміщення професій (посад), доплати за тимчасово відсутнього працівника, а також за роботу за сумісництвом на одному підприємстві та підвищенням розміру виплати премій;
  • збережено умови нарахування сум індексації для працівників, які вийшли з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у такому ж порядку, як і для інших працівників, котрі займають аналогічні посади;
  • доповнено Порядок № 1078 положенням щодо індексації пенсії працюючим пенсіонерам, які працевлаштовуються тимчасово на період проведення всеукраїнського референдуму (індексація пенсії здійснюється без урахування оплати праці за тимчасову роботу, та аналогічні положення передбачено, коли пенсіонер працює на виборах).

Також надано визначення базового місяця під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації: у базовому місяці значення індексу приймається за 1 або 100%.

Розглянемо на прикладах, як застосовувати зміни до порядку проведення індексації грошових доходів громадян.

Приклад 1

Підвищення заробітної плати на підприємстві відбулося в січні 2013 року. Під час проведення індексації цей місяць вважається базовим у разі обчислення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ). Значення ІСЦ у базовому місяці приймається за 1 або 100%. Чи матимуть право на індексацію зарплати у квітні 2014 року працівники, у яких базовий місяць ― січень 2013 року?

Для визначення суми індексації ІСЦ обчислює­ться з лютого 2013 року.

За даними Держстату України, ІСЦ становив у 2013 році: у лютому ― 99,9%, у березні та квітні ― 100%, у травні ― 100,1%, у червні ― 100%, у липні ― 99,9%, у серпні ― 99,3%, у вересні ― 100%, у жовтні ― 100,4%, у листопаді ― 100,2%, у грудні ― 100,5%. У 2014 році: у січні ― 100,2%, у лютому ― 100,6%.

Підвищення заробітної плати у зв’язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано ІСЦ і на підставі якого відбувається перевищення порогу індексації (101%). Беручи до уваги, що ІСЦ за лютий 2014 року опубліковано в березні 2014 року, сума індексації має нараховуватися із квітня 2014 року.

Виходячи з базового місяця — січня 2013 року (значення ІСЦ приймається за 1 або 100%) — право на індексацію зарплати настане у квітні 2014 року, оскільки перевищення порогу індексації відбулося із урахуванням ІСЦ за лютий 2014 року.

Величина приросту ІСЦ для нарахування сум індексації у квітні 2014 року становить:

(0,999 х 1,000 х 1,000 х 1,001 х 1,000 х 0,999 х 0,993 х 1,000 х 1,004 х 1,002 х 1,005 х 1,002 х 1,006) х 100% - 100% = 1,1%.

Отже, у квітні 2014 року заробітна плата працівників, у яких базовим був січень 2013 року, індексується в межах прожиткового мінімуму для праце­здатних осіб із застосуванням коефіцієнта індексації 1,1%.

Приклад 2

Розмір заробітної плати працівника за повний місяць роботи становить 2500 гривень. Останнє підвищення зарплати на підприємстві відбулося в січні 2013 року, і право на індексацію настало у квітні 2014 року на величину приросту ІСЦ — 1,1%.

Сума індексації заробітної плати визначається, виходячи із прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб: у січні–квітні 2014 року — 1218 гривень.

Отже, сума індексації у квітні 2014 року дорівнює 13,40 грн (1218 грн х 1,1%). Розмір зарплати у квітні 2014 року має становити 2513,40 грн (2500 грн + 13,40 грн).

Приклад 3

Працівник у квітні 2014 року знаходиться у відпустці (або лікарняному) і відпрацював 10 робочих днів із 21-го за графіком роботи.

Заробітна плата працівника за 10 днів роботи становить 1190,48 грн (2500 : 21 р.дн. х 10 р.дн.).

За час відпустки (або лікарняного) працівник отримує виплати, які розраховуються виходячи із середньої заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Тому сума індексації становитиме 6,38 грн (13,40 : 21 р.дн. х 10 р.дн.).

Заробітна плата працівника за 10 робочих днів разом із сумою індексації дорівнює 1196,86 грн (1190,48 грн + 6,38 грн).

Приклад 4

У січні 2014 року підвищено посадовий оклад до 3500 грн. У березні 2014 року працівник отримував доплату за розширення зони обслуговування ― 100 грн.

Під час обчислення ІСЦ для проведення індексації січень 2014 року вважається базовим. ІСЦ для проведення індексації розраховується із лютого 2014 року.

Зважаючи на те, що в березні 2013 року підвищення посадового окладу не відбувається, а встановлення доплати не впливає на визначення базового місяця, він не змінюється. Отже, ІСЦ розраховуватиметься із січня 2014 року.

Приклад 5

Працівнику в березні 2014 року підвищили посадовий оклад та встановили доплату за розширення зони обслуговування.

Беручи до уваги те, що відбувається підвищення посадового окладу в березні 2014 року, цей місяць під час обчислення ІСЦ для проведення індексації вважається базовим. Тому надалі ІСЦ для проведення індексації розраховується з квітня 2014 року.

Приклад 6

Працівник знаходився у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з березня 2011 року. З відпустки працівник вийшов у березні 2014 року.

До відпустки працівник отримував посадовий оклад 3000 грн. Базовим місяцем для проведення індексації вважався січень 2011 року.

У разі якщо зарплата працівника на посаді, яку він займав до відпустки, не змінилась, і після відпустки працівник отримує заробітну плату в розмірі 3000 грн, то базовим місяцем залишається січень 2011 року.

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації (при базовому січні 2014 року) у березні 2014 року становить 4,9%.

Виплата суми індексації здійснюється із місяця виходу працівника на роботу після відпустки, тобто з березня 2014 року. За повністю відпрацьований березень 2014 року сума індексації дорівнюватиме: 1218 грн х 4,9% = 59,68 грн.

У випадку якщо протягом відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку заробітна плата працівника за посадою, яку він обіймає, переглядалася, наприклад, у січні 2013 року встановили посадовий оклад за цією посадою 3200 грн, то базовий місяць змінюється на січень 2013 року.

Ніна ПІДЛУЖНА,

заступник директора
департаменту стратегічного планування —
начальник відділу Мінсоцполітики України