Загалом ставки збору за першу реєстрацію транспортних засобів змінились абсолютно для всіх видів транспортних засобів, та всі вони підвищилися приблизно з однаковою пропорційністю, у середньому на 8,2% — 8,3%.