Проаналізуймо, за які основні правопорушення у сфері податкового законодавства єдинникам загрожує фінвідповідальність і в якому розмірі, а також чим загрожує нехтування правилами перебування на спрощеній системі оподаткування

Загальна норма про відповідальність платників єдиного податку міститься в п. 300.1 ПКУ, згідно з якою «платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій».

У таблиці 1 згруповано штрафи, прописані в гл. 11 р. ІІ ПКУ, про які йдеться в наведеному вище п. 300.1 ПКУ.

Таблиця 1

Відповідальність спрощенців за порушення правил сплати сум єдиного податку та подання звітності

Вид порушення

Санкції

Підстава

Порушення порядку подання звітності

Неподання чи несвоєчасне подання податкової звітності

 • порушення здійснене вперше — штраф у розмірі 170 грн за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання;
 • ті самі дії, учинені єдинником, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — штраф у розмірі 1020 грн за кожне наступне неподання або несвоєчасне подання декларації

п. 120.1 ПКУ

Невнесення змін до податкової звітності в разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів

5% від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати)

п. 120.2 ПКУ

Порушення строків сплати податків

Несплата (неперерахування) фізособами-підприємцями, які перебувають на 1 та 2 групах єдиного податку, авансових внесків єдиного податку в порядку та в строки, визначені п. 295.1 ПКУ

штраф у розмірі 50% від ставки єдиного податку

п. 122.1 ПКУ

Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, установлених ПКУ

 • у разі затримки до 30 к.дн. включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — 10% погашеної суми податкового боргу;
 • у разі затримки більш ніж 30 к.дн., наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, 20% погашеної суми податкового боргу

п. 126.1 ПКУ

Ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) ПДФО та військового збору до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків

 • порушення здійснене вперше — штраф у розмірі 25% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
 • ті самі дії, учинені повторно протягом 1095 днів, — штраф у розмірі 50% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету;
 • ті самі дії, учинені протягом 1095 днів втретє та більше, — штраф у розмірі 75% від суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Зауважимо

Зазначені штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляються податковим агентом під час проведення перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ПКУ, і виправляються в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ

п. 127.1 ПКУ

Заниження податкових зобов’язань

Заниження суми податкового зобов’язання, самостійно виявленого та донарахованого контролюючими органами

 • порушення здійснене вперше — штраф у розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання;
 • у разі повторного протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання із цього податку — штраф у розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання

п. 123.1 ПКУ

Виправлення помилок платниками єдиного податку, самостійно виявлених у раніше поданих деклараціях, унаслідок яких відбулося заниження суми податкового зобов’язання

 • 3% — у разі виправлення помилки через уточнюючу декларацію;
 • 5% — у разі виправлення помилки через поточну декларацію, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання

п. 50.1 ПКУ

Окрім того, у п. 300.1 ПКУ вочевидь ідеться також про загрозу пені (ст. 129 ПКУ), адже, як висновується зі ст. 111.2 ПКУ, на останню поширюється поняття «фінансова відповідальність».