Нечасто вітчизняне законодавство радує нас пільгами або можливістю відшкодування тих чи інших витрат. Тож важливо вміти ними скористатися. Однією з таких можливостей є отримання податкової знижки. Отже, розгляньмо, хто та за яких умов має на неї право та як її отримати

Хто та за яких умов має право скористатися податковою знижкою

Перше запитання, яке постає під час згадування про отримання податкової знижки: хто саме може нею скористатися та в яких випадках? Тож насамперед з’ясуймо, що таке податкова знижка.

Нагадаємо

Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, — це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку — резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.

(пп. 14.1.170 ПКУ)

Тобто фізособа може зменшити свій оподатковуваний дохід, але тільки у вигляді заробітної плати, на суму такої податкової знижки й тим самим зменшити суму податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), яку вона переплатила в бюджет.

Але при цьому необхідно дотримуватися низки умов. Тобто податкова знижка надається в сумі витрат, які:

 • здійснюються резидентом;
 • провадяться у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фіз- або юросіб;
 • здійснені протягом звітного року;
 • документально підтверджені.

Увага!

ПКУ встановлені певні обмеження щодо права на нарахування податкової знижки, а саме: податкова знижка може бути надана лише резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту— фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків й офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку в паспорті.

(пп. 166.4.1 ПКУ)

Є ще дві важливі умови для виникнення у фізособи права на податкову знижку, на яких ми зупинимося детальніше.

1. Податкова знижка застосовується до доходу платника податку лише у вигляді заробітної плати.

Нагадаємо

Заробітна плата для цілей р. IV ПКУ— це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

(пп. 14.1.48 ПКУ)

Отже, під зарплатою слід мати на увазі всі зарплатні виплати, зокрема, й лікарняні, що виплачуються як за рахунок коштів роботодавця, так і за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Ці виплати відображаються в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), затвердженому наказом Мінфіну від 13.01.2015 р. № 4, з ознакою доходу «101».

Зверніть увагу!

Військовослужбовці, які отримують грошове забезпечення, не мають права на застосування податкової знижки (див. підкатегорію 103.05 системи «ЗІР»).

2. Податкова знижка надається фізособі, яка не є суб’єктом господарювання.

Щодо цього твердження податківці зазначають: дійсно, фізособа-підприємець не має права на податкову знижку стосовно доходів, одержаних від підприємницької діяльності (див. підкатегорію 103.05 системи «ЗІР»). Своєю чергою, податківці не проти отримання ФОПом податкової знижки до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати ФОПа як найманого працівника (див. підкатегорію 103.05 системи «ЗІР»).

Які витрати та в якому розмірі можна включити до податкової знижки

Платник податку має право включити до податкової знижки фактично понесені ним протягом звітного податкового року витрати за переліком, наведеним у п. 166.3 ПКУ (див. таблицю).

Таблиця

Витрати, які включаються до податкової знижки

Витрати платника податку

Розміри

Підстава

Частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом

Залежно від площі житла, визначається за ст. 175 ПКУ

пп. 166.3.1 ПКУ, ст. 175 ПКУ

Сума коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань чи благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передання) таких коштів і майна відповідали умовам, визначеним п. 133.4 ПКУ

У розмірі, що не перевищує 4% суми загального оподатковуваного доходу звітного року

пп. 166.3.2 ПКУ

Сума коштів, сплачених на користь вітчизняних вищих і професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення

Із 2017 року скасовані обмеження щодо суми витрат на навчання, яку дозволено включати до податкової знижки, та стосовно навчального періоду, за який здійснено оплату. Реалізувати право на знижку можна незалежно від того, одержує чи ні член сім’ї заробітну плату

пп. 166.3.3, ПКУ

Сума витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення*

У розмірах, що не перевищують (у розрахунку за кожен із повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) у разі страхування платника податку — 2240 грн у 2017 році;

б) у разі страхування члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення — 1120 грн (50% х 2240 грн) у 2017 році

пп.пп. 166.3.5, 169.4.1 ПКУ

Сума витрат на оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, установленими законодавством

Не більш ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік

пп. 166.3.6 ПКУ

Оплата вартості державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита

У межах суми річної заробітної плати, зменшеної на ЄСВ**, внески до Накопичувального фонду чи обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, та податкової соцпільги за її наявності

пп. 166.3.6 ПКУ

Сума коштів, сплачених у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

пп. 166.3.7 ПКУ

Суми витрат на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у т.ч. на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, і процентів за ним

пп. 166.3.8 ПКУ

* Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у т.ч. усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, які мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 ПКУ)

** Із 1 січня 2016 року скасовано утримання ЄСВ із доходів у вигляді зарплати, однак змін до п. 164.6 ПКУ так і не внесено.

Зверніть увагу: податкову знижку за коштами, сплаченими платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг із лікування такого платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у т.ч. для придбання ліків, а також за коштами, сплаченими платником податку, визнаним в установленому порядку особі з інвалідністю, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг із реабілітації, технічних й інших засобів реабілітації, наданих цьому платнику податку чи його дитині з інвалідністю, можна буде отримати лише за результатами року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування. Адже відповідно до р. XIX «Прикінцеві положення» пп. 166.3.4 ПКУ набере чинності лише з 1 січня такого року.

Увага!

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшеного на суму ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника та податкової соцпільги за її наявності.

(п. 164.6, пп. 166.4.2 ПКУ)

Інші доходи, одержані платником податку, до розрахунку для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв’язку з використанням права на податкову знижку, не приймаються.

У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Як отримати податкову знижку

Якщо фізособа — платник ПДФО має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року, то підстави для її нарахування із зазначенням конкретних сум відображаються ним у річній податковій декларації про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 (даліДекларація). Її подають до 31 грудня включно, наступного за звітним податковим роком. Тобто за 2017 рік Декларацію з метою, аби скористатися правом на податкову знижку, можна подати протягом усього 2018 року — до 31.12.2018.

Платник податку подає Декларацію до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання, за яким він береться на облік як платник податків у контролюючому органі).

Розрахунок суми податкової знижки показують у р. V Декларації «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Кодексу».

У рядку 19 р. VI Декларації «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» указується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17 Декларації).

Якщо фізособа бажає отримати відшкодування з бюджету внаслідок застосування права на податкову знижку на свій особистий рахунок, то в рядку 29 Декларації потрібно вказати реквізити банківського рахунка для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у т.ч. під час застосування права на податкову знижку: номер рахунка, найменування та МФО банку.

Які підтвердні документи подавати

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема: квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача) (пп. 166.2.1 ПКУ).

Таким чином, до податкової знижки дозволяється включати фактично понесені витрати. Платник повинен надати документальні докази щодо здійснених витрат. Відповідні платіжні та розрахункові документи обов’язково мають відображати:

а) вартість таких послуг (товарів, робіт);

б) строк їх надання (продажу, виконання);

в) дані про покупця (платника податку) і продавця товарів (робіт, послуг).

Оригінали зазначених документів не надсилаються до контролюючого органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, установленого ПКУ (пп. 166.2.2 ПКУ), тобто протягом 1095 днів.

Водночас платники податку зобов’язані на вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, пред’являти документи й відомості, пов’язані з виникненням доходу чи права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій Декларації.

Беручи до уваги викладене, платник податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку повинен мати відповідні документи, окрім довідки про отримані у звітному році доходи, зокрема: платіжні документи, кредитний договір і нотаріально завірений договір іпотеки, паспорт платника податку з позначкою про реєстрацію за місцезнаходженням житлового будинку (квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит, договір про пожертву, договір про навчання, сертифікат відповідності для транспортного засобу, що був переобладнаний, і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) і документи, які підтверджують відповідні витрати.

На практиці слід зробити їх копії, а оригінали пред’являти на вимогу контролюючого органу. Однак потрібно пам’ятати, що останні можуть бути надані в будь-який час протягом 1095 днів.

Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою, повинна на вимогу контролюючого органу надати разом із Декларацією також довідку про отримані у звітному році доходи. На запитання — «Які відомості повинна містити довідка про доходи ФО, що надається податковим агентом, з метою заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи для реалізації права на застосування податкової знижки?» (див. підкатегорію 103.05 системи «ЗІР»), податківці надають таку відповідь: зважаючи на те що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, то вона надається у довільній формі, у якій, крім загальної інформації про фізичну особу (П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки, період роботи), обов’язково зазначається така інформація:

 • сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);
 • розмір і сума ПСП;
 • сума нарахованого й утриманого ЄСВ;
 • сума нарахованого й утриманого ПДФО.

Алгоритм розрахунку податкової знижки

Алгоритм розрахунку податкової знижки такий:

 • визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму ПСП з урахуванням положень п. 164.6 ПКУ. Водночас інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманого ПДФО фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;
 • на підставі підтверджуючих документів визначається сума витрат, яку дозволено включити до податкової знижки;
 • визначається сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Для цього різницю між базою оподаткування та понесеними платником податку витратами слід помножити на ставку ПДФО (18%);
 • здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік;
 • у разі якщо сума ПДФО, утриманого із заробітної плати, перевищує розраховану суму ПДФО, то така сума підлягає поверненню платнику податку.

До речі, саме такий алгоритм пропонує і ДФС у підкатегорії 103.06.03 системи «ЗІР».

Коли очікувати на відшкодування

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в Декларації, протягом 60 к.дн. після надходження податкової Декларації (п. 179.8 ПКУ).

Підсумуймо

Якщо платник податку протягом 2017 року здійснював витрати, які надають йому право на отримання податкової знижки, йому лишається отримати довідку про доходи від роботодавця, зібрати всі документи, що підтверджують здійснення таких витрат, заповнити Декларацію та очікувати на відшкодування.

Редакція газети

«Інтерактивна бухгалтерія»