Яким чином фізична особа — підприємець, що застосовує загальну систему оподаткування, подає зая-ву на реєстрацію Книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді?