Індексація за новими правилами: актуальні запитання

У минулому місяці оновлено порядок проведення індексації доходів громадян. Тривалий період поріг індексації не перевищував 101%, й індексацію доходів більшість роботодавців не проводили. Проте, починаючи з квітня 2014 року, індексації підлягатиме заробітна плата працівників, базовими для яких були місяці із вересня по грудень 2011 року та з липня 2012 року по листопад 2013 року (див. Довідник «Коефіцієнти (суми) індексації заробітної плати (2014 рік)».

Окрім того, із 13 лютого 2014 року набули чинності зміни, унесені постановою КМУ від 29.01.2014 р. № 36 до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (даліПорядок № 1078). Тому зараз стають актуальними запитання щодо особливостей проведення індексації зарплати працівників у світлі останніх нововведень.

Неповний робочий час: як проводити індексацію

Це запитання виникає майже в кожного бухгалтера, адже п. 4 Порядку № 1078 доповнили новим абзацом, у якому мовиться: «У разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу».

Для наочності з’ясуємо, як застосовувати зазначену норму на конкретних прикладах.

Приклад 1. Працівник у лютому 2014 року працював на півставки. Посадовий оклад за його посадою — 2200 грн, тож він отримує частину посадового окладу за половину місячної норми робочого часу ― 1100 грн. Базовий місяць ― серпень 2013 року. Як правильно розрахувати суму індексації, яку належить нарахувати в лютому 2014 року?

Сума індексації у наведеному випадку визначається із розрахунку повного робочого часу.

Спочатку береться розмір прожиткового мінімуму, який затверджується в розрахунку на місяць (із січня по червень 2014 року —1218 грн), який множиться на величину приросту індексу споживчих цін та ділиться на 100%. Для базового серпня 2013 року приріст індексу споживчих цін у лютому 2014 року дорівнює 1,1%. Тому сума індексації в лютому (якщо базовий місяць — листопад 2013 року) становитиме: 1218 грн х 1,1% = 13,40 грн.

Якщо працівник трудиться на 0,5 ставки, то визначена із розрахунку повного робочого часу за місяць сума індексації (13,40 грн) виплачується працівнику пропорційно фактично відпрацьованому часу, тобто в сумі 6,70 грн (13,40 грн х 0,5).

Приклад 2. Працівник трудився в березні 2014 року за основним місцем роботи на 0,7 ставки й отримував частину посадового окладу 980 грн (повний оклад — 1400 грн), та за сумісництвом ― на півставки, де йому, відповідно, нараховують 1200 грн. Базовий — серпень 2013 року.

Перше запитання, що виникає: яка сума підлягає індексації за основним місцем роботи (980 грн чи 1218 грн), та яка сума вважатиметься проіндексованою за основним місцем роботи?

Сума індексації за основним місцем роботи визначається із розрахунку прожиткового мінімуму, установленого у відповідному місяці. У березні 2014 року вона дорівнюватиме: 1218 грн х 1,1% = 13,40 грн.

Ураховуючи те, що працівник за основним місцем роботи отримує 0,7 ставки, то сума індексації виплачується пропорційно відпрацьованому часу: 13,40 грн х 0,7 = 9,38 грн.

У випадку якщо працівник на основному місці роботи отримав суму індексації, розраховану виходячи із прожиткового мінімуму, установленого за відповідний місяць, сума індексації за сумісництвом не нараховується.

Жінка розпочала роботу після відпустки по догляду за дитиною: як визначати суму індексації

Приклад 3. Як проводити індексацію зар­плати жінці, яка вийшла 10 лютого 2014 року з відпустки по догляду за дитиною до 6 років (базовим для неї був жовтень 2008 року), якщо вона отримувала до відпустки посадовий оклад 3500 грн, а на аналогічній посаді працює спеціаліст, якому встановлено посадовий оклад 4000 грн та постійну надбавку 20%?

Відповідно до п. 103 Порядку № 1078, для працівників, які використали відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, під час визначення базового місяця для проведення індексації зберігаються такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, які займають аналогічні посади, з урахуванням положень пунктів 11, 4 та 5 Порядку № 1078.

Беручи до уваги зазначене, базовий місяць для працівника, який вийшов із відпустки по догляду за дитиною, визначається з урахуванням підвищення його заробітної плати за посадою, яку він займає. Тобто для такого працівника базовий місяць визначається, як і для інших працівників, з урахуванням підвищення заробітної плати, а виплата суми індексації здійснюється з місяця виходу працівника з відпустки.

Отже, якщо в штатному розписі підприємства посадовий оклад залишився на рівні 3500 грн (тобто не змінився із жовтня 2008 року), то індексацію зарплати жінці проводять виходячи із базового місяця ― жовтня 2008 року.

Приклад 4. Як проводити індексацію зар­плати в лютому 2014 року жінці, яка вийшла з відпустки по догляду за дитиною до 3 років (базовим був квітень 2011 року), якщо аналогічної посади на підприємстві немає, тобто її посада була єдиною та залишалася вакантною?

Якщо в працівника, який вийшов із відпустки по догляду за дитиною заробітна плата не змінювалася із квітня 2011 року по лютий 2014 року, і йому встановлено таку саму заробітну плату як і в квітні 2011 року, то базовим місяцем під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації залишається квітень 2011 року.

Виплата суми індексації в такому випадку здійснюється із лютого 2014 року, тобто з місяця виходу працівника із зазначеної відпустки.

Ніна ПІДЛУЖНА,

заступник директора
департаменту стратегічного планування —
начальник відділу Мінсоцполітики України