На положеннях договору (контракту) про переробку давальницької сировини ґрунтуються митні процедури, пов’язані з переміщеннями сировини та продуктів її переробки через митний кордон України. Прогалини й не-точності в давальницькому контракті затримують митне оформлення товарів і перешкоджають як вико-нанню самого контракту, так і використанню податкових пільг, передбачених українським законом для тран-скордонної переробки товарів. Тому сторонам угоди не обійтися без чіткого уявлення про те, як формулюється давальницький контракт