Нам часто ставлять запитання стосовно коректного проведення документів у програмних продуктах «1С». Одне із найпоширеніших запитань: як відобразити в програмі «1С: Бухгалтерія 8.2» продаж основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА), які вже введені в експлуатацію? До вашої уваги найоптимальніший хід вирішення поставленого завдання

Продаж основних засобів

Операція продажу ОЗ може оформлюватися в один або два етапи. Якщо прийнято рішення щодо продажу, а момент виведення ОЗ із експлуатації та момент продажу припадають на різні періоди (місяць), то операція оформлюється двома документами «Підготовка до передання ОЗ» і «Передання ОЗ». Якщо прийняття рішення щодо продажу основних засобів і, власне, операція продажу здійснюються в одному місяці, продаж відображається одним документом «Передання ОЗ».

Розглянемо продаж ОЗ у два етапи.

1. Підготовка до передання ОЗ

Знаходиться: Головне меню → ОЗ → Підготовка до передання ОЗ.

Таким документом оформлюються операції нарахування амортизації за поточний місяць, списання накопиченої амортизації на рахунки обліку ОЗ, перенесення залишкової вартості на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» і встановлюється ознака не нараховувати амортизації в регістрах відомостей «Нараховувати амортизацію ОЗ (Бухгалтерський облік)», «Нараховувати амортизацію ОЗ (Податковий облік)».

У табличній частині з довідника «Основні засоби» вибрати об'єкт основного засобу, призначеного для продажу. По кнопці «Заповнити» вибрати вид заповнення табличної частини «Для списку ОЗ». Автоматично заповняться дані обліку за вибраним основним засобом.

Рис. 1

Документ «Підготовка до передання ОЗ» формує проводки:

 • Дт 92 Кт 131 — нарахування амортизації за місяць вибуття, якщо вона не була нарахована раніше;
 • Дт 131 Кт 106 — списання суми нарахованої амортизації;
 • Дт 286 Кт 106 — списання залишкової вартості;
 • Дт 09 — накопичення амортизаційних відрахувань.

2. Передання ОЗ

Знаходиться: Головне меню → ОЗ → Передання ОЗ.

Таким документом оформлюються операції нарахування доходу від продажу, суми податкового зобов'язання із ПДВ, списання залишкової вартості ОЗ.

Документ можна створювати введенням на підставі сформованого документа «Підготовка до передання ОЗ» або шляхом додавання нового документа «Передання ОЗ» із посиланням на документ «Підготовка до передання ОЗ».

Заповнюються незаповнені поля шапки й табличної частини (сума реалізації, схема реалізації — «Необоротні активи», рахунок продажу ОЗ — 286, податкового призначення доходів і витрат).

Рис. 2

Описание: http://www.interbuh.com.ua/uploads/images/280_1.jpg

Документ «Передання ОЗ» формує проводки:

Дт 3771 Кт 712 — нарахування доходу;

Дт 712 Кт 6432 — нарахування податкового зобов'язання з ПДВ;

Дт 943 Кт 286 — списання залишкової вартості ОЗ.

Продаж ОЗ в один етап:

У цьому випадку в документі «Передання ОЗ» оформлюються операції нарахування амортизації за поточний місяць, списання накопиченої амортизації на рахунки обліку ОЗ, перенесення залишкової вартості на рахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», нарахування доходу від продажу, суми податкового зобов'язання із ПДВ, списання залишкової вартості ОЗ і встановлюється ознака не нараховувати амортизації в регістрах відомостей «Нараховувати амортизацію ОЗ (Бухгалтерський облік)», «Нараховувати амортизацію ОЗ (Податковий облік)».

Документ створюється шляхом додання нового документа.

Рис. 3

Описание: http://www.interbuh.com.ua/uploads/images/280_2.jpg

Після проведення формує проводки:

 • Дт 92 Кт 131 — нарахування амортизації за місяць вибуття, якщо вона не була нарахована раніше;
 • Дт 131 Кт 106 — списання суми нарахованої амортизації;
 • Дт 286 Кт 106 — списання залишкової вартості;
 • Дт 09 — накопичення амортизаційних відрахувань;
 • Дт 3771 Кт 712 — нарахування доходу;
 • Дт 712 Кт 6432 — нарахування податкового зобов'язання із ПДВ;
 • Дт 943 Кт 286 — списання залишкової вартості ОЗ.

У податковому обліку сума перевищення доходів від продажу або над залишковою вартістю основного засобу включається в доходи підприємства, а сума перевищення залишкової вартості над нарахованим доходом від такого продажу — потрапляє до витрат.

Продаж МНМА

Для обліку МНМА в конфігурації надається можливість двох варіантів відображення в обліку:

 • пооб'єктний облік через підсистему основних засобів, використовуючи рахунки 1111, 1121 (для обліку МНМА), 1321 (для обліку амортизації);
 • кількісний облік через підсистему малоцінних активів, використовуючи рахунки 1112, 1122.

При пооб'єктному обліку схеми продажу аналогічні схемам продажу ОЗ.

Для об'єктів МНМА, які обліковуються за методом кількісного обліку, реалізація не передбачена.

«Перший БІТ»

Довідка про компанію:

«Перший БІТ» — міжнародна ІТ-компанія, відомий розробник і постачальник програмних рішень для автоматизації процесів обліку й управління на підприємствах будь-якого масштабу й виду діяльності. Компанія працює 15 років на ринку та пропонує своїм клієнтам кращі світові практики щодо автоматизації бізнес-процесів.

Ключовий напрям діяльності компанії — розробка та впровадження систем управління бізнес-процесами з урахуванням галузевих особливостей підприємств.

У продуктовій лінійці компанії понад 50 власних галузевих програмних розробок.

Філіальна мережа «Першого БІТа» постійно розширюється та нині налічує вже більш ніж 70 офісів у 41 місті 7 країн світу — Росії, України, Казахстану, Гонконгу, ОАЕ, США й Канади. Це забезпечує ефективний обмін досвідом і доступність якісних послуг і сервісів широкому колу користувачів. На рахунку наших фахівців понад 120000 успішно реалізованих проектів щодо автоматизації обліку й управління.

Серед клієнтів компанії «Перший БІТ»: SkyMall, OceanPlaza, LG, «Індезіт Україна», «АВК», «Житомирські Ласощі», «Миколаївгаз», «Слов'яночка» тощо.