Якщо розпорядник бюджетних коштів одержував кошти від ФСС по ТВП для виплат працівникам, які утримуються за рахунок коштів різних бюджетів, то і в Звіті про рух грошових коштів дані суми відображаються в окремих формах, складених за кожним із бюджетів.