Робочий час — це час, установлений законом або на його підставі угодою сторін, протягом якого працівники згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку повинні виконувати свої трудові обов’язки.
Особливим різновидом робочого часу є режим, за якого вводять підсумований облік робочого часу.
Іноді підсумований облік робочого часу на підприємстві є таким лише за формою, а реалізацію його обмежують зовнішніми атрибутами — графіками роботи (змінності).
Як правильно встановити на підприємстві підсумований облік робочого часу, читайте в нашій статті

Режим роботи — це встановлений на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) розпорядок роботи, що визначає протягом календарного періоду тривалість виробничої діяльності та час перерв, а також кількість змін у добі, їх тривалість, тривалість робочого тижня тощо.

Розгляньмо основні положення законодавчого регулювання підсумованого обліку робочого часу.

Законодавче регулювання

Підсумований облік робочого часу — це спеціальний порядок обліку робочого часу, за якого на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для такої категорії працівників щоденна чи щотижнева тривалість робочого часу. Його введення допускається за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства для то го, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормальної кількості робочих годин згідно зі ст.ст. 50 і 51 КЗпП (ст. 61 КЗпП).

Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок застосування підсумованого обліку робочого часу, нині не існує. Тому в Україні діє чимала кількість нормативних актів, у т.ч. СРСР, якими дозволено використання режиму підсумованого обліку робочого часу та в яких визначено умови такого використання. Наприклад, Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затверджене наказом Мінтрансу України від 07.06.2010 р. № 340, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України, затверджені наказом Мінтрансу України від 02.04.2002 р. № 219, тощо.

Мінсоцполітики в листі від 05.07.2012 р. № 229/13/116-12 (далі Лист № 229) також роз’яснило низку нормативних і методичних положень про застосування підсумованого обліку робочого часу, зокрема розрахунок норми робочого часу, які зазначені в таблиці 3.

Нормативна характеристика підсумованого обліку робочого часу відображена порівняно з поденним урахуванням у таблиці 1.