У зв’язку з кризовим станом банку, у якому відкрито розрахунковий рахунок підприємства, директор вирішив поміняти банк. Як оформити цю операцію на підприємстві? Який зміст має бути в наказі на відкриття розрахункового рахунка в іншому банку? Як правильно перевести залишок грошових коштів на новий розрахунковий рахунок? Що прописати в призначенні платежу? Чи знайде така операція відображення в податковому та бухгалтерському обліку?

Відповідь

Описана ситуація доволі поширена. І нічого дивного тут немає — адже підприємство як юридична особа має право відкривати рахунки (завважимо — не в однині) у будь-яких банках України та за кордоном за своїм вибором (водночас не обов’язково закривати раніше відкриті рахунки). Це чітко випливає зі змісту ч. 4 ст. 342 Господарського кодексу України (далі — ГКУ).

Якщо підприємством прийнято рішення закрити поточний рахунок в одному банку й відкрити такий самий рахунок в іншому банку, послідовність кроків загалом така:

1. Відкриття нового поточного рахунка.

2. Закриття старого поточного рахунка.

3. Переведення коштів зі старого поточного рахунка на новий.

А якщо підприємство вирішило відкрити новий поточний рахунок, без закриття старого, крок 2, відповідно, буде недоречний, а от щодо кроку 3 підприємство вирішуватиме самостійно — залишати залишок або переводити на інший рахунок. А тепер — детальніше.

Оформлення відкриття, закриття рахунка в банку

Відкриття нового поточного рахунка

Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі — Інструкція про відкриття рахунків). Процедуру відкриття рахунка в банку, у якому в підприємства немає відкритих рахунків, і перелік необхідних для цього документів наведено в р. І і р. ІІІ Інструкції про відкриття рахунків.

Насамперед особа, уповноважена суб’єктом господарювання — підприємством відкрити рахунок, повинна пред’явити паспорт або інший документ (наприклад, водійські права), що засвідчує особу. Також потрібен документ, підписаний керівником підприємства, про підтвердження повноважень особи (на практиці — це довіреність, складена в довільній формі) (ч. 1 п. 37 Інструкції про відкриття рахунків).

Далі представник підприємства (уповноважена особа) подає співробітнику банку документи, за допомогою яких проводять ідентифікацію клієнта. Зокрема, подають такі документи:

— заява про відкриття поточного рахунка, підписана керівником підприємства чи вповноваженою особою (п. 38 Інструкції про відкриття рахунків). Форма заяви наведена в додатку 2 до Інструкції про відкриття рахунків;

— перелік осіб, які відповідно до законодавства України (установчих документів юридичних осіб — резидентів) мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи, та документи, що підтверджують їх повноваження, у паперовій/електронній формі (п. 9 Інструкції про відкриття рахунків). Такий перелік подає/надсилає клієнт до банку в довільній формі або у формі, визначеній банком у внутрішніх документах.

Відомості про суб’єкта господарювання із ЄДРПОУ та його установчі документи банк отримує самостійно через портал електронних сервісів за кодом доступу, наданим/уведеним представником юрособи (п. 21 Інструкції про відкриття рахунків).

На підставі перелічених вище документів уповноважений співробітник банку здійснює ідентифікацію клієнта й осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Банк і клієнт укладають договір банківського рахунка.

Отже, новий поточний рахунок у більш надійному або вигідному банку відкритий. Днем відкриття поточного рахунка вважають дату, зазначену в заяві клієнта в розділі «Відмітки банку» або в договорі про встановлення кореспондентських відносин (п. 17 Інструкції про відкриття рахунків).

У день відкриття рахунку банк зобов’язаний надіслати до відповідного контролюючого органу повідомлення про відкриття рахунка (п. 16 Інструкції про відкриття рахунків, п. 5 Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Мінфіну від 18.08.2015 р. № 721, далі — Порядок № 721).

А тепер — щодо закриття старого поточного рахунка та переведення залишку коштів із нього на новий відкритий поточний рахунок.

Закриття старого поточного рахунка