У матеріалі розглянуто порядок визначення, визнання, формування первісної вартості, поліпшення та переоцінки основних засобів, а також правила їх відображення, у т.ч. розкриття інформації про них, у фінансовій звітності, складеної за міжнародними стандартами