Облік імпорту цікавий щонайменше двома нюансами: особливостями (інвалютними) визначення первісної вартості імпортних товарів і курсовими різницями за заборгованістю перед контрагентом. Розгляньмо їх докладніше

ОПРИБУТКУВАННЯ ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ

Бухгалтерський облік

Згідно із загальним правилом імпортні товари оприбутковують за первісною вартістю. Такою первісною вартістю є собівартість придбаних імпортних товарів, яка складається із фактичних витрат, визначених п. 9 П(С)БО 9 «Запаси».

Оприбуткування імпортних товарів у бухобліку відображають проводкою: Дт 28 «Товари» (20, 22 тощо) Кт 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

Складові частини первісної вартості імпортних товарів визначено п. 9 П(С)БО 9 (див. рис. 1).

Натисніть на картинку для перегляду в збільшеному вигляді

Рис. 1. Складові частини первісної вартості імпортних товарів

А тепер — про складові частини первісної вартості імпортних товарів.

1) Суми, які сплачують згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків

Основним складником первісної вартості імпортних товарів є їхня вартість, визначена зовнішньоекономічним договором. Розрахунки за ЗЕД-договорами зазвичай здійснюють в інвалюті, а тому під час визначення первісної вартості слід урахувати, яка подія відбулася раніше: оприбуткування товарів чи оплата їх вартості.

Водночас гривневий еквівалент інвалютних витрат визначає П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів», а саме п.п. 5–6 П(С)БО 21: якщо була передоплата, то собівартість у частині такої передоплати визнають за курсом НБУ на дату передоплати, а в частині, не покритій передоплатою, — за курсом НБУ на дату оприбуткування (див. рис. 2). Далі в разі зміни курсу НБУ первісна вартість товарів не змінюється.

Натисніть на картинку для перегляду в збільшеному вигляді

Рис. 2. Порядок формування первісної вартості імпортного товару, вартість якого виражена в інвалюті

У цьому випадку йдеться саме про вартість товару за ЗЕД-договором, а не про визначену митницею митну вартість такого товару. А тому важливо чітко розмежовувати формування митної вартості (яка складається з визначених Митним кодексом України (даліМКУ) витрат) і формування первісної вартості товарів (відповідно до П(С)БО 9). Адже митну вартість визначають лише для митних цілей.