Цього року фізособи складають і подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 (далі — Наказ № 859). Отже, розгляньмо, які категорії громадян (непідприємців) мають звітувати про свої доходи за 2015 рік і як їм правильно скласти Декларацію

Нова форма Декларації про майновий стан і доходи (даліДекларація) опублікована 17.11.2015 р. А це означає, що, керуючись приписами п. 46.6 ПКУ, її потрібно було б (згідно із законом) застосовувати лише зі звітності за 2016 рік, яка подається аж у 2017 році. Проте ДФС у підкатегорії 103.24 системи «ЗІР» наголосила, що Декларація про майновий стан і доходи за формою, затвердженою Наказом № 859, подається починаючи з 01.01.2016 р.

Очевидно, рекомендація податківців звітувати за новою формою, усупереч п. 46.6 ПКУ, пов’язана з тим, що попередня форма Декларації надто застаріла, у ній немає граф для відображення даних про військовий збір, тож, відверто кажучи, подавати декларацію за новою формою, затвердженою Наказом № 859, буде зручніше йдля громадян.

Хто і в які строки декларує доходи

Щороку подавати Декларацію про доходи за минулий рік у порядку, установленому законом, до Податкових інспекцій за місцем проживання — конституційний обов’язок громадян (ч. 2 ст. 67 Конституції України). Утім усіх громадян, які складають Декларацію, можна поділити на 2 категорії, до яких належать особи, котрі:

1) зобов’язані подавати річну Декларацію відповідно до ПКУ;

2) мають право подати Декларацію добровільно.

Про основні випадки декларування доходів резидентами (непідприємцями) можна дізнатися із таблиці 1.

Загальний строк подання Декларації визначений пп. 49.18.4 ПКУ, за яким Декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), — до 1 травня року, який настає за звітним, окрім випадків, передбачених р. IV ПКУ.

Важливо!

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

(п. 49.20 ПКУ)

Зважаючи на те що у 2016 році 1 травня — це неділя,  Декларацію за 2015 рік потрібно подати не пізніше 03.05.2016 р.

Коли відповідно до пп. 166.1.1 ПКУ платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року, то підстави для її нарахування із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку в річній податковій декларації, котра подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року (пп. 166.1.2 ПКУ). Тобто для отримання знижки Декларацію за 2015 рік подають до 31.12.2015 р. включно. У разі якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп. 166.4.3 ПКУ).

Детальніше про те, як заповнити Декларацію для отримання податкової знижки на навчання у 2016 році, читайте в матеріалі «Податкова знижка за навчання – 2016: приклад заповнення декларації» газети № 26/2016.

Строки подання Декларації наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Основні випадки та строки подання Декларації громадянами (непідприємцями)

Особи, які подають Декларацію

Законодавча норма

Строк подання

I. Зобов’язані подавати*

Фізичні особи, яким протягом податкового (звітного) року оподатковувані доходи нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД) двома чи більше податковими агентами та при цьому загальна річна сума таких оподатковуваних доходів перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом станом на 1 січня звітного податкового року (для 2015 року — 146160 грн)

пп. «є» п. 176.1 ПКУ**

до 01.05.2015 р.

Особи, які отримували протягом податкового року доходи від інших фізосіб у вигляді спадщини, оподатковуваного дарунка (окрім тих, які сплатили ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів або в разі їх оподаткування за ставкою 0%)

п. 174.3, п. 174.6 ПКУ

Особа, об’єкт нерухомого чи рухомого майна якої відчужений за рішенням суду про зміну власника й перехід права власності на таке майно

пп. «б» п. 172.5, п. 173.4 ПКУ

Орендодавці нерухомості (орендар є фізичною особою — непідприємцем)

пп. 170.1.5 ПКУ

Особи, які одержали оподатковуваний інвестиційний прибуток

пп. 170.2.6 ПКУ

Особа, у якої із заборгованості за укладеним ним ЦПД, що перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, сплив строк позовної давності (окрім сум податкової заборгованості, за якими сплив строк позовної давності згідно з р. II ПКУ, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу)

пп. 164.2.7 ПКУ

Особа, дохід якої становить позитивну різницю між сумою коштів, одержаною нею від фінансової установи після реалізації заставленого майна під час звернення стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням такою особою своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), і сумою фактично сплачених платником податку зобов’язань за таким договором кредиту (позики), і сумою, що утримана фінансовою установою в рахунок компенсації своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фінансового кредиту) згідно з таким договором

пп. 165.1.16

пп. 168.1.3 ПКУ

Особа, сума боргу якої прощена (анульована) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до спливу строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої станом на 1 січня звітного податкового року (якщо кредитор повідомляє фізособу-боржника рекомендованим листом із повідомленням про вручення про анулювання боргу та включає суму анульованого боргу до форми № 1ДФ)

пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ

Особа, яка отримала нецільову благодійну допомогу від благодійника — фізичної чи юридичної особи, якщо загальна сума такої допомоги протягом звітного податкового року перевищує граничний розмір, установлений абз. 1 пп. 169.4.1 ПКУ  (у 2015 році — 1710 грн)

пп. 170.7.3 ПКУ

Особа, у якої сума недоплати податку у зв’язку з незаконним застосуванням податкової соціальної пільги та/або штрафу не була утримана податковим агентом за рахунок доходу такої особи

пп. 169.2.4 ПКУ

Особа-іноземець, що набула статусу резидента України у звітному податковому році (тобто у 2015 році). У декларації така особа зазначає доходи із джерелом їх походження в Україні й іноземні доходи

пп. 170.10.4 ПКУ

Особи, у яких джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним (тобто одержували у 2015 році іноземні доходи)

пп. 170.11.1 ПКУ

до 01.05.2015 р. або до 31.12.2015 р.***

Фізособи-резиденти, котрі виїжджають за кордон на постійне місце проживання

п. 179.3 ПКУ****

не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду

II. Мають право подати добровільно

Особи, які мають намір повернути зайво сплачений податок, у т.ч. у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомості, за яким сплачено ПДФО

п.п. 176.1, 172.6 ПКУ

до 01.05.2015 р.

Особа, яка бажає скористатися правом на податкову знижку за наслідками звітного податкового року

п. 176.1 та пп. 166.1.2 ПКУ

до 31.12.2015 р. включно

Примітки

* Ті фізичні особи, котрі декларують майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI, подають податкову декларацію лише у випадках, передбачених р. IV ПКУ (п. 179.11 ПКУ).

** Починаючи з 01.01.2016 р. норма пп. «є» п. 176.1 виключена з ПКУ, адже з нового року використовується єдина ставка ПДФО — 18%, а це означає, що починаючи з 2016 року більше немає потреби перераховувати ПДФО з доходу, отриманого від двох і більше податкових агентів. Така необхідність була пов’язана лише із застосуванням підвищеної ставки ПДФО — 20%. Однак, оскільки у 2016 році фізособи звітують за 2015 рік, а у 2015 році норма пп. «є» п. 176.1 ПКУ працювала — громадяни, котрі отримали дохід у 2015 році від двох і більше податкових агентів і загальна річна сума такого оподатковуваного доходу перевищила 146160 грн, зобов’язані подати Декларацію за 2015 рік.

*** У разі якщо в платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за ст. 13 ПКУ, то відповідно до пп. 170.11.2 ПКУ такий платник зобов’язаний подати до ДПС за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації  до 31 грудня року, наступного за звітним.

**** Порядок застосування цього пункту ПКУ визначається постановою КМУ «Про затвердження Порядку видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку — резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань із такого податку» від 27.12.2010 р. № 1243

Про основні випадки заповнення Декларації та порядок її заповнення докладніше читайте далі.

Звільнення від декларування

Обов’язок платника податку з подання Декларації за 2015 рік вважається виконаним, тобто вона не подається на підставі п. 179.2 ПКУ, якщо платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з р. IV ПКУ не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного дохіду;
 • виключно від одного податкового агента незалежно від виду й розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, окрім випадків, прямо передбачених р. IV ПКУ;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, у разі нотаріального посвідчення договорів, за якими був сплачений податок відповідно до р. IV ПКУ;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які згідно з р. IV ПКУ обкладаються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ПКУ;
 • зазначені в п.п. 167.2–167.4 ПКУ, окрім випадків, коли декларування таких доходів прямо передбачено відповідними нормами р. IV ПКУ;
 • від двох і більше податкових агентів, у випадку якщо загальна річна сума оподатковуваних доходів, нарахованих (виплачених, наданих) такими податковими агентами, не перевищує 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом станом на 1 січня звітного податкового року (пп. «є» п. 176.1 ПКУ).

Як випливає з останнього пункту, якщо загальна річна сума оподатковуваних доходів, виплачена платнику податку податковими агентами (двома чи більше) не перевищує за 2015 рік суму в розмірі 146160 грн, Декларація не подається. Іще раз наголосимо: обов’язок подати Декларацію згідно з нині вже нечинним пп. «є» п. 176.1 ПКУ востаннє виникає зі звітності за 2015 рік. Наступного року (тобто зі звітності за 2016 рік), якщо доходи виплачувалися винятково податковими агентами (незалежно від їх кількості), такі доходи не підлягають декларуванню незалежно від розміру виплачуваного доходу.

У зв’язку із цим Мінфін уже розробив черговий проект змін до Декларації. Зокрема заплановано:

 • скасування додатка Ф1 до Декларації «Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»;
 • прийняття додатків Ф1–Ф3 до податкової декларації про майновий стан і доходи в новій редакції;
 • унесення змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Для прийняття цих змін Мінфін має ще достатньо часу. А щойно зміни будуть унесені, ми обов’язково відкоментуємо їх у газеті «Інтерактивна бухгалтерія».

Окрім того, п. 179.4 ПКУ визначає коло осіб, які звільняються від обов’язку подання податкової декларації.

Нагадаємо

Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації в таких випадках:

а) незалежно від виду й суми отриманих доходів платниками податку, які:

 • є малолітніми/неповнолітніми чи недієздатними особами й водночас перебувають на повному утриманні інших осіб (у т.ч. батьків) і/або держави станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні чи ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
 • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
 • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;

б) у решті випадків, визначених р. IV ПКУ.

(п. 179.4 ПКУ)

Куди подавати Декларацію

Фізособа — платник податку подає Декларацію за звітний податковий період у встановлені ПКУ строки до контролюючого органу за своєю податковою адресою (п. 3 р. I Інструкції № 8591), тобто за місцем проживання фізичної особи, за яким вона береться на облік як платник податку в контролюючому органі.

У разі якщо платник податку відповідно до норм чинного законодавства зобов’язаний (має право) надати річну Декларацію, але на той час проживає не за місцем реєстрації (прописки), то ця форма звітності все одно подається до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними. Окрім того, податківці вважають, що коли фізособа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою, то вона все одно повинна подавати Декларацію до податкового органу за попередньою податковою адресою (див. підкатегорію 103.24 системи «ЗІР»).

За умови якщо в платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлені за ст. 13 ПКУ, то відповідно до пп. 170.11.2 ПКУ такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року, наступного за звітним (за 2015 рік — до 31.12.2015 р.).

У який спосіб подавати Декларацію

На підставі п. 4 р. I Інструкції № 859 Декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів на вибір платника податку:

 • особисто платником податку чи вповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Нагадаємо

У разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніш ніж за 5 днів до спливу граничного строку подання податкової декларації, визначеного цією статтею, а при поданні податкової звітності в електронній формі — не пізніше закінчення останньої години дня, у якому спливає такий граничний строк.

(п. 49.5 ПКУ)

Порядок заповнення Декларації

Декларація складається з 8-ми розділів і 4-х додатків до неї, котрі містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Додатки до Декларації заповнюються та подаються лише за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься в них. Вони вважаються складовою частиною Декларації та без неї недійсні.

Загальні вимоги, якими слід керуватися під час складання Декларації, визначені р. II Інструкції № 859, а саме:

1. У Декларації та додатках до неї зазначаються всі передбачені в ній відомості (показники), окрім випадків, прямо визначених у Декларації та/або додатках до неї.

2. Якщо будь-який рядок Декларації та/або додатка до неї не заповнюється через відсутність інформації (операції, суми), то такий рядок прокреслюється.

3. Показники в р.р. II–V Декларації та додатках до неї проставляються в гривнях із копійками.

4. Декларація та додатки до неї заповнюються друкованим способом, чорнильними чи кульковими ручками синього або чорного кольору. Заповнення олівцем не дозволяється.

5. У Декларації та додатках до неї не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень. Текст або цифри, котрі неможливо прочитати через пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом або іншою рідиною, не допускаються.

6. Достовірність даних декларації та додатків до неї підтверджується власноручним підписом фізичної особи — платника податку чи особи, уповноваженої на заповнення Декларації.

У рядку 1 р. I «Загальні відомості» указується відповідний тип Декларації. У разі першого подання Декларації обираємо тип «Звітна», у разі виявлення помилок (неточностей) до граничного строку її подання (до 30.04.2015 р. включно) — «Звітна нова», а якщо після зазначеного строку — «Уточнююча».

У рядку 2 р. I указується арабськими цифрами звітний податковий період (календарний рік). Квартал не зазначається — його наводять лише фізособи-підприємці в разі подання Декларації за результатами звітного кварталу, у якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.

У разі виправлення помилок, самостійно виявлених у раніше поданій Декларації, у рядку 2 указується звітний податковий період, що уточнюється.

Відомості про фізособу наводяться в рядках 3, 4, 6, 8 р. I, а саме:

 • П.І.Б. (повністю, згідно із паспортом);
 • реєстраційний номер облікової картки (тобто ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для тих фізосіб, які через власні релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера й офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • податкова адреса (місце проживання);
 • резидентський статус платника податку;
 • категорія платника (громадянин, особа, котра провадить незалежну професійну діяльність, підприємець).

Зважайте на те, що коли протягом звітного періоду, за який здійснюється декларування, або в наступному за ним році платник податку змінив прізвище (ім’я, по батькові), у цьому рядку слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — попереднє прізвище (ім’я, по батькові).

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація, указується в рядку 5 р. I, а позначкою в рядку 7 відмічається, ким заповнена Декларація:

 • самостійно платником податку;
 • уповноваженою на це особою (у цьому випадку заповнюється рядок 9 р. І  «Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації»).

У розділі II Декларації «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» указуються за видами доходи платника ПДФО та військового збору із зазначенням:

 • у колонці 3 — загальної суми нарахованого (виплаченого) доходу на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (з урахуванням податків і внесків, які відповідно до закону утримуються з таких доходів під час їх виплати). За умови відображення суми зарплати чи винагороди за цивільно-правовим договором за виконані роботи (надані послуги) у колонці зазначається показник без зменшення на суму ПДФО, єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування (далі — ЄСВ) і соціальної пільги;
 • у колонках 4 та 5 — суми ПДФО та військового збору, обов’язок щодо нарахування, утримання та сплати (перерахування) до бюджету якого покладається на податкового агента. Тобто в колонці 4 зазначається утриманий ПДФО, у колонці 5 — військовий збір, утриманий із доходів, указаних у колонці 3;
 • у колонках 6 та 7 — суми ПДФО та військового збору, обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету яких покладається на платника податку. Тобто такий платник податку має сплатити на підставі поданої Декларації різницю між сумою податку, який підлягає сплаті за 2015 рік, і сумою, яку вже утримано податковим агентом протягом року. Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, зазначається в рядку 01 р. II, що розраховується як сума значень рядків 10.01–10.9 Декларації (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Доходи, що зазначаються в розділі II Декларації

№ рядка Декларації

Назва доходу Декларації

Дохід

Складання додатків й інших розділів Декларації

10.1

Заробітна плата

Сума доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов трудового договору, винагороди за цивільно-правовим договором за виконані роботи (надані послуги) — без вирахування ПДФО та ЄСВ

Додаток Ф1 складають платники податку, які подають Декларацію згідно з пп. «є» п. 176.1 ПКУ (нараховано (отримано) дохід у 2015 році від двох або більше податкових агентів у розмірі, що перевищує 146160 грн)

10.2

Доходи від операцій із продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна

Розмір доходів визначається згідно зі ст.ст. 172–173 ПКУ

10.3

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

Розмір доходів визначається в порядку, установленому п. 170.1 ПКУ

У разі отримання таких доходів заповнюються гр. 7 р. VII Декларації та гр. 5 р. VIII Декларації

10.4

Інвестиційний прибуток

Сума інвестиційного прибутку від проведення операцій із цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, аніж цінні папери, формах, розмір якого визначається згідно з положеннями п. 170.2 ПКУ (окрім доходу від операцій, прописаних у пп.пп. 165.1.40, 165.1.52 ПКУ)

Додаток Ф2 — у разі отримання таких доходів

10.5

Вартість успадкованого чи отриманого в дарунок майна

Сума доходів, яка підлягає оподаткуванню за правилами ст. 174 ПКУ

10.6

Іноземні доходи

Розмір доходів визначається відповідно до п. 170.11 ПКУ

Додаток Ф3 — у разі отримання таких доходів

10.7

Доходи, отримані фізособою-підприємцем

Сума доходу від провадження підприємницької діяльності, що оподатковується згідно з ст. 177 ПКУ

Додаток Ф4 (р.р. І, ІІ) — у разі отримання таких доходів

10.8

Доходи, отримані фізособою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Сума доходу від провадження незалежної професійної діяльності, що оподатковується згідно зі ст. 178 ПКУ

Додаток Ф4 (р.р. ІІІ, ІV) — у разі отримання таких доходів

10.9

Інші доходи

Решта доходів, оподаткування яких передбачено р. IV ПКУ (окрім зазначених у ст. 165 ПКУ)

Не передбачено

У розділі ІІІ Декларації «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України» проводиться розрахунок суми ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Детальніше про розрахунок податкової знижки на навчання у 2016 році читайте в матеріалі «Податкова знижка за навчання – 2016: приклад заповнення декларації» газети № 26/2016.

У розділі IV Декларації «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» проводиться безпосередньо розрахунок податкових зобов’язань із ПДФО, військового збору та визначаються суми, що підлягають сплаті до бюджету чи поверненню з бюджету. Формули розрахунку передбачені власне р. ІV.

Розділ V призначений для розрахунку податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

Цей розділ під час первинного подання Декларації не заповнюється, адже в ньому наводиться розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлено помилку, й уточненими даними).

Розділ VІ Декларації слугує для відображення реквізитів банківського рахунка (номер рахунка, найменування установи банку, код банку, МФО банку) для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у т.ч.  під час застосування права на податкову знижку.

У розділах VII–VIII фізособою — платником ПДФО зазначаються, відповідно, відомості про:

 • власну нерухомість і/або нерухомість, яка надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);
 • власне рухоме майно та/або рухоме майно, яке надається в оренду (суборенду).

Наприкінці Декларації проставляється дата її подання. У разі заповнення та подання додатків до Декларації в кінці Декларації зазначаються відповідні комірки напроти номера додатка. Декларація та додатки до неї підписуються фізичною особою — платником податку чи особою, уповноваженою на заповнення Декларації.

Особливості заповнення додатків до Декларації наведені в таблиці 3.

Документи, що підтверджують достовірність даних Декларації

Відповідно до п. 176.1 ПКУ, платники податку зобов’язані вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо Декларація подається:

 • в обов’язковому порядку;
 • із власної ініціативи з метою повернення надміру сплачених податків (у т.ч. під час застосування права на податкову знижку).

Форми такого обліку та порядок його ведення визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну, податкову й митну політику. Наразі з метою ведення цього обліку наказом Міндоходів України від 11.12.2013 р. № 794 затверджено Книгу обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі — Книга) та Порядок ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу (далі — Порядок № 794).

Отже, заповнювати Декларацію за 2015 рік громадяни повинні на підставі Книги.

Платники податку мають заводити Книгу самостійно.

Зверніть увагу

До граф 3–6 Книги записують суми доходів, із яких складається загальний річний оподатковуваний дохід, а також суми понесених витрат, підтверджених документально (пп. 5 п. 3 Порядку № 794).

Облік документів і відомостей, пов’язаних із правом на отримання податкової знижки згідно зі ст. 166 ПКУ, платники податків можуть вести в реєстрі документів, записи в якому здійснюються в довільній формі. Згідно ж із пп. 166.2.1 ПКУ, до податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними чи товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинні бути відображені вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Платник податку зобов’язаний отримувати й зберігати протягом строку давності, установленого ПКУ, документи первинного обліку (оригінали), у т.ч. на підставі яких визначаються витрати під час розрахунку інвестиційного прибутку та формується податкова знижка.

Керуючись пп. 166.2.2 ПКУ, оригінали документів, пов’язаних із правом на отримання податкової знижки, не надсилаються до контролюючого органу. На практиці ж можливо все (переважно це стосується вимог до надання з Декларацією копій документів), утім за правилами нормативних актів:

 • Книга та реєстр документів (за наявності) повинні надаватися контролюючим органам на їх вимогу та в межах їх компетенції, визначеної ПКУ (п. 5 Порядку № 794);
 • на вимогу контролюючого органу й у межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи й відомості, пов’язані з виникненням доходу чи права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, і підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у Декларації (пп. «в» п. 176.1 ПКУ).

Строк сплати й повернення податку за Декларацією

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 54.2, абз. 1 п. 179.7 ПКУ).

Сума податкових зобов’язань, донарахована контролюючим органом, сплачується до відповідного бюджету в строки, установлені ст. 57 ПКУ.

Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (п.п. 179.7–179.8 ПКУ).

Відповідно до п. 126.1 ПКУ, у разі якщо платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ (суму податкового зобов’язання з ПДФО та військового збору, зазначену в поданій Декларації за 2015 рік, — до 01.08.2015 р.), він притягується до відповідальності у вигляді диференційованого штрафу:

 • у разі затримки сплати до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу;
 • у разі затримки сплати понад 30 календарних днів — у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу.

Проте лише штрафами за несвоєчасну сплату не обійтися. Адже пп. 129.1.1 ПКУ передбачено, що після спливу встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

У разі самостійного нарахування суми грошового зобов'язання платником податків нарахування пені розпочинається після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного ПКУ.

Керуючись п. 129.4 ПКУ, пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності й без урахування суми пені) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ, діючої станом на день виникнення такого податкового боргу чи на день його (його частини) погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою), за кожен календарний день прострочення в його сплаті.

Під час нарахування суми грошового зобов’язання контролюючими органами нарахування пені розпочинається від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно з ПКУ.

Відповідальність за неподання чи за незазначення всіх відомостей

Пунктом 123.1 ПКУ встановлено, що в разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання на підставах згідно з пп.пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4–54.3.6 ПКУ, зокрема платник податків не подає в установлені строки податкову декларацію, дані перевірок результатів діяльності платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов’язань або рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків,  то це тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25% суми визначеного податкового зобов’язання; у разі повторного протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання із цього податку — накладення на платника штрафу в розмірі 50% суми нарахованого податкового зобов’язання.

Відповідно до ст. 164КпАП, неподання чи несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення в них перекручених даних тягне за собою також адміністративну відповідальність у вигляді попередження чи накладення штрафу в розмірі від 3-х до 8-ми НМДГ (від 51 до 136 грн). За ці самі дії, учинені особою, котру протягом року було піддано адміністративному стягненню за ті ж порушення, накладається штраф уже в розмірі від 5-ти до 8-ми НМДГ (від 85 до 136 грн).

Ця відповідальність не поширюється на випадки добровільного подання Декларації, у т.ч. під час реалізації права на податкову знижку. Але в разі незаповнення в Декларації або в додатках до неї всіх відомостей (у т.ч. тих, які не впливають на розрахунок податкових зобов’язань), визначених Інструкцією № 859, до платника податку застосовується адміністративна відповідальність згідно зі ст. 164КпАП.

Таблиця 3

Особливості заповнення додатків до Декларації

Додаток до Декларації

Заповнення додатка

Відображення в Декларації

Додаток Ф1 «Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з підпунктом «є» пункту 176.1 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України»

Заповнюється, якщо протягом року оподатковувані доходи, що перевищують 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом станом на 1 січня звітного податкового року, нараховувалися (виплачувалися, надавалися) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами та за ЦПД двома чи більше податковими агентами.

У рядках р. І додатка зазначається:

Рядок 1: сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за ЦПД.

Рядок 2: сума ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду.

Рядок 3: сума податкової соціальної пільги за її наявності.

Рядок 4: база оподаткування, що оподатковується за ставкою 15%.

Рядок 5: база оподаткування, що обкладається за ставкою 20%. Значення розраховується за такою формулою: позитивне значення (додатне значення (графа 3 рядка 1 - графа 3 рядка 2 - графа 3 рядка 3 - рядок 4)).

Рядок 6: сума значень рядків 6.1 і 6.2.

Рядок 6.1: сума ПДФО за ставкою 15%. Розраховується як 15% значення рядка 4.

Рядок 6.2: сума ПДФО за ставкою 20%. Розраховується як 20% значення рядка 5.

Рядок 7: у ньому дублюється значення графи 4 рядка 1, тобто вказується сума ПДФО, фактично утриманого (сплаченого) податковим агентом.

Рядок 8: Сума ПДФО, що підлягає сплаті в бюджет (додатне значення (рядок 6 - рядок 7))

Рядок 9: Сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету (від’ємне значення (рядок 6 - рядок 7))

Якщо в результаті розрахунку в платника податку виникає право на повернення ПДФО з бюджету (заповнений рядок 9 додатка Ф1), ця сума вказується в складі суми рядка 19 р. IV заголовної частини Декларації

Додаток Ф2 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами»

Відображається розрахунок фінансового результату (інвестиційного прибутку/збитку) операцій за окремими інвестиційними активами (цінні папери, деривативи, корпоративні права) у рядку 1 колонки 2 із зазначенням в колонці 3 їхнього найменування та характеристики.

У колонках додатка зазначається:

Колонка 4: сума доходу, отриманого платником податку від продажу окремого інвестиційного активу.

Колонка 5: сума витрат на придбання окремого інвестиційного активу.

Колонка 6: фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) операцій за окремими інвестиційними активами (рядок 4 - рядок 5).

У рядках додатка зазначається:

Рядок 2: сума інвестиційних прибутків й інвестиційних збитків поточного звітного року (сума значень колонки 6).

Рядок 3: сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду (від’ємне значення рядка 6 додатка 3 Декларації за попередній звітний податковий рік).

Рядок 4: загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (різниця між значеннями рядків 2 та 3).

Додатне значення вказується в рядку 4.1.

Від’ємне значення вказується в рядку 4.2.

Рядок 5: значення рядка 4.1 х 20% (ставка ПДФО відповідно до пп. 167.5.1 ПКУ).

Сума утриманого податковим агентом податку зазначається в рядку 5.1, сума ПДФО, що підлягає сплаті самостійно, —  у рядку 5.2 (рядок 5 - рядок 5.1).

Рядок 6: значення рядка 4.1 х 1,5% (ставка військового збору). Сума утриманого податковим агентом військового збору зазначається в рядку 6.1, сума збору, що підлягає сплаті самостійно, —  у рядку 6.2 (рядок 6 - рядок 6.1)

Позитивне значення (рядок 4.1) додатка Ф2 переноситься у відповідні графи (3, 4 та 5) рядка 01.04 Декларації.

Від’ємне значення (рядок 4.2) додатка Ф2 переноситься в рядок 3 додатка Ф2 наступних років (до його повного погашення)

Додаток Ф3 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України»

У колонках додатка зазначається:

Колонка 1: дата отримання доходу.

Колонка 2: назва країни, котра є джерелом виплати оподатковуваного доходу.

Колонка 3: назва валюти, у якій отримано дохід.

Колонка 4: розмір доходу в іноземній валюті.

Колонка 5: розмір іноземного доходу, перерахованого в гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв станом на дату отримання такого доходу.

Колонка 6: сума сплачених за кордоном податків (які зараховуються в Україні) в іноземній валюті на підставі довідки про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування, яка видається державним органом країни, де отримується такий дохід (прибуток).

Колонка 7: сума податків, сплачених за кордоном, перерахована в гривні.

Колонка 9: сума ПДФО, нарахованого за ставками, визначеними в п. 167.1 ПКУ.

Колонка 10: сума військового збору

Підсумок колонки 5 додатка Ф3 переноситься у графу 3 рядка 10.6 р. II заголовної частини Декларації.

Підсумок колонки 7 додатка Ф3 переноситься в рядок 22 р. IV заголовної частини Декларації, але не більше значення рядка 18 р. IV заголовної частини Декларації

Додаток Ф4 «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою»

Заповнюють підприємці на загальній системі оподаткування та суб’єкти незалежної професійної діяльності в разі отримання доходів від такої діяльності

Дані додатка Ф4 відображаються в рядках 10.7, 10.8 р. ІІ заголовної частини Декларації.

Рядок 5.2 додатка Ф4 дублюється в рядку 21 р. IV заголовної частини Декларації

Редакція газети
«Інтерактивна бухгалтерія»

1 Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859.