Про загальні правила виплати дивідендів ми розповідали у статті «Дивіденди: правова природа та порядок виплати». Водночас процедура виплати дивідендів в акціонерних товариствах має низку особливостей, про окремі з яких ітиметься далі

Питанню виплати дивідендів в акціонерних товариствах присвячені передусім ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (даліЗакон № 514), а також Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів, затверджений рішенням НКЦПФР від 12.04.2016 р. № 391 (даліПорядок № 391).

Зокрема ч. 1 ст. 30 Закону № 514 визначено:

дивіденд — це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Умови виплати дивідендів власникам акцій одного типу та класу щодо строків і способу також мають бути для всіх однакові.

На замітку

Випадки, за яких акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, наведені у ст. 31 Закону № 514.

Виплата дивідендів в акціонерних товариствах здійснюється лише грошовими коштами.

Строки виплати дивідендів залежать від типу акцій (ч. 2 ст. 30 Закону № 514; п.п. 1, 2 р. ІІ Порядку № 391).

Так, виплата дивідендів за простими акціями здійснюється на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує 6 місяців із дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Водночас загальні збори можуть установити й менший строк.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями відбувається згідно зі статутом акціонерного товариства у строк, що не перевищує 6 місяців по закінченню звітного року (тобто до 1 липня наступного року).