Малі підприємства для подання фінзвітності можуть використовувати форми з П(С)БО 25. У 2019 році були внесені зміни, які зачепили «малюків», та їх, безумовно, треба взяти до уваги під час складання звітності за 2019 рік.
Сьогодні ми детально розповімо про порядок заповнення Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) для малих підприємств

Форми фінзвітності

Нагадаємо, що влітку 2019 року були внесені зміни до П(С)БО 25, який змінив свою назву з «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» на «Спрощена фінансова звітність» (завдяки наказу Мінфіну від 31.05.2019 р. № 226).

Детально про всі зміни, які зачепили «малюків», ми розповідали в публікації «Зміни до П(С)БО 25: знайомимося з наслідками».

В оновленому НП(С)БО 25 прописано такі форми фінзвітності та їх користувачів — див. таблицю 1:

Таблиця 1

Форми фінзвітності за НП(С)БО 25

Фінансова звітність малого підприємства

Баланс форма № 1-м

Звіт про фінансова результати форма № 2-м

Фінансова звітність мікропідприємства

Баланс форма № 1-мс

Звіт про фінансова результати форма № 2-мс

Використовують:

— малі підприємства* (крім платників єдиного податку 3 групи);

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Використовують

— мікропідприємства;

— підприємства — платники єдиного податку 3 групи;

— непідприємницькі товариства (тобто неприбуткові організації)

* Малими є підприємства, які не відповідають критеріям для мікропідприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік):

  • балансова вартість активів — до 4 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 млн євро;
  • середня кількість працівників — до 50 осіб.

Довідково: детально про класифікацію підприємств ми розповідали в публікації «Групи підприємств за розмірами: практичні питання класифікації та перекласифікації».

У разі якщо за показниками 2017 року (тобто за фінзвітністю станом на 31.12.2017) ваше підприємство було малим для цілей 2018 року, то, звітуючи за 2019 рік, воно також вважається ще малим, навіть якщо показники вже змінилися. Адже для перекласифікації воно змінить групу, якщо два роки поспіль не відповідає критеріям, за якими ідентифікувало себе в певній групі. Тобто, навіть якщо за фінзвітністю 2018 та 2019 рр. підприємство не відповідає вже малому, то змінить групу аж із 2020 року. А для цілей складання фінзвітності за 2019 рік буде ще тим, до якого належало у 2018 році (за показниками фінзвітності 2017 року). Тож, і відповідні форми застосовуватиме.

Завважимо

Завдяки змінам у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 25 «малюки», які працюють за НП(С)БО 25, мають право обирати, які форми вони воліють використовувати: ті, що прописані у НП(С)БО 25 (тобто скорочені) чи загальні з НП(С)БО 1.

Певна річ, своє рішення доцільно закріпити в Наказі про облікову політику. Своєю чергою, обирати між формами № 1-м, № 2-м чи № 1-мс та № 2-мс не можна. Для малих підприємств є вибір, використовувати № 1-м, № 2-м або ж увесь комплект річної звітності за загальними формами з НП(С)БО 1.

Норми НП(С)БО 25 та відповідну спрощену фінзвітність не можуть застосовувати підприємства, які згідно із законодавством складають фінзвітність за МСФЗ. Вони використовують повноформатну фінзвітність, передбачену НП(С)БО 1.

Резюмуємо: малі підприємства та представництва іноземних суб’єктів господарювання можуть використовувати форми № 1-м та № 2-м. Або ж, якщо вважають за доцільне, заповнювати загальні форми з НП(С)БО 1 (примітки до фінзвітності ф. № 5 можуть не складати). Тим часом МСФЗшники зобов’язані користуватися загальними формами з НП(С)БО 1.