Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва складається з Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс). Наразі розповімо, хто має складати й подавати спрощену фінзвітність, у які строки та кому її подавати, а також наведемо порядок заповнення статей Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва

Хто складає форми № 1-мс і № 2-мс

Порядок складання та подання Спрощеного фінансового звіту регламентується П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», який поширюється на юридичних осіб, що належать до суб’єктів малого підприємництва.

Нагадаємо

Суб’єктами малого підприємництва є суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких:

  • середня кількість працівників за звітний календарний рік не перевищує 50 осіб;
  • річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 10 млн євро (у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ).

(ч. 3 ст. 55 ГКУ)

Однак не всі суб’єкти малого підприємництва зможуть відзвітувати за спрощеними формами № 1-мс и № 2-мс. Їх можуть складати (п. 2 р. I П(С)БО 25), зокрема:

  • юрособи, які ведуть спрощений бухоблік доходів і витрат згідно з податковим законодавством;
  • юрособи, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

Нагадаємо

Юрособи — єдинники групи 3 ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат із метою обчислення об’єкта оподаткування.

(абз. 3 п. 44.2 ПКУ)

До суб’єктів мікропідприємництва належать ті підприємства, у яких (ч. 3 ст. 55 ГКУ):

  • середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб;
  • річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суми, еквівалентної 2 млн євро, визначеної за середньорічним курсом НБУ.