Як відомо, в Україні успішно співіснують дві альтернативні системи стандартизації, на яких ґрунтуються бухгалтерський облік і фінансова звітність компаній, — П(С)БО, у т.ч. у держсекторі, і МСФЗ. Тим часом низці компаній законодавець не надав права вибору, прописавши для них обов’язкове застосування МСФЗ.
Наразі ми стисло нагадаємо, хто саме в Україні згідно із законодавчими вимогами повинен керуватися МСФЗ під час складання фінансової звітності, а за ким чиновники лишили право вибору системи фінзвітної стандартизації

Звертаємося до нормативних витоків

У цьому випадку основні джерела вимог щодо застосування МСФЗ — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі Закон про бухоблік) і Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419 (далі — Порядок № 419).

Згідно із ч. 2 ст. 121 Закону про бухоблік, фінансову звітність, у т.ч. консолідовану, на підставі МСФЗ повинні складати чотири групи підприємств:

  • підприємства, що становлять суспільний інтерес;
  • публічні акціонерні товариства;
  • суб’єкти господарювання, що провадять діяльність у видобувних галузях;
  • підприємства, що провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабміном.

У Порядку № 419 надано дещо інший, більш деталізований, перелік МСФЗ-звітуючих підприємств. Хоча за смисловим наповненням він майже збігається з вимогами Закону про бухоблік. Стисло охарактеризуймо кожну із чотирьох МСФЗ-груп.

Суспільно значущі підприємства

До підприємств, що становлять суспільний інтерес, згідно зі ст. 1 Закону про бухоблік належать:

1) підприємства-емітенти, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію ;

2) банки ;

3) страховики;

4) недержавні пенсійні фонди;

5) інші фінансові установи (крім інших фінансових установ і недержавних пенсійних фондів, що належать до мікро- та малих підприємств);

6) великі підприємства, що є такими згідно із ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік.

  Цікавим є те, що у ч. 3 ст. 411 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV окремо зафіксовано, що фінансова звітність іноземних емітентів має бути складена відповідно до МСФЗ.

 МСФЗ-основа організації банківського бухобліку та фінзвітності закріплена також у ч. 3 ст. 6 Закону про бухоблік і в ст. 68 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.