Під час розрахунку показника рентабельності щодо окремої контрольованої операції для визначення операційних витрат і доходів, пов'язаних із такою операцією, використовують "найбільш обґрунтований алгоритм розподілу". Відсутність чітких інструкцій у ПКУ щодо визначення такого алгоритму розподілу доходів/витрат потребує проведення своєчасної та комплексної роботи з цього питання. Розлогіше - в статті.