Розглянемо особливості валютного регулювання операцій придбання корпоративних прав у нерезидента.