Додаток ТЦ у складі декларації за 2019 рік заповнюють лише платники податку на прибуток, які здійснюють самостійне коригування ціни контрольованих операцій відповідно до пп. 39.5.4 ПКУ за підсумками звітного 2019 року. У цьому додатку вказують інформацію про податкові різниці щодо відхилення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» за контрольованими операціями від договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідну операцію потрібно відображати під час формування фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку) за такими операціями. Відповідні відхилення (податкові різниці) збільшують фінансовий результат до оподаткування згідно з пп. 140.5.1 та пп. 140.5.2 ПКУ.

Зокрема, керуючись пп. 39.5.4.1 ПКУ:

«…у разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету».

Для цього платник розраховує свої податкові зобов’язання відповідно до:

— максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вищою за максимальне значення діапазону цін (рентабельності),

або

— мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижчою за мінімальне значення діапазону цін (рентабельності).

Нагадаємо

Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою Кабміну України від 04.06.2015 р. № 381.

Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якої розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, установленої під час здійснення контрольованої операції (пп. 39.5.4.2 ПКУ).

Отже, додаток ТЦ може заповнювати платник податку на прибуток за одночасної наявності таких умов:

— протягом 2019 року платник здійснював контрольовані операції з продажу та/або придбання згідно з пп. 39.2.1 ПКУ;

— ціна контрольованої операції не відповідає принципу «витягнутої руки», унаслідок чого за операцією було занижено доходи або завищено витрати.

Іще в ІПК ДФСУ від 25.05.2018 р. № 2340/6/99-99-12-03-07-15/ІПК контролери наголосили, що платник податків обчислює діапазон ціни для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції.

Тим часом ПКУ не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних і від’ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку. Тому під час визначення загальної суми збільшення податкових зобов’язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування (див. також ІПК ДПСУ від 06.11.2019 р. № 1212/6/99-00-05-05-01-15/ІПК та від 06.11.2019 р. № 1208/6/99-00-05-05-01-15/ІПК).

Отже, платники податку на прибуток, які у звітному періоді здійснювали контрольовані операції, за потреби проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції та сум податкових зобов’язань складають і подають додаток ТЦ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Додаток ТЦ заповнюють за підсумками року (тобто він може бути лише річним), оскільки для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 ПКУ). Відповідно, лише за підсумками року можна точно ідентифікувати, чи є операції контрольованими.

Водночас нагадаємо, що з метою самостійного коригування та подання додатка ТЦ до декларації з податку на прибуток за 2019 рік слід керуватися правилами визнання операції контрольованою (п. 39.2 ПКУ), що діяли у 2019 році.

Детальніше про зміни в трансфертному ціноутворенні, які відбулися з 2019 року, див. у публікації «Контрольовані операції: зміни-2019».