Як відомо, із 12.09.2023 суттєво змінено порядок нарахування компенсації за невикористані дні щорічних відпусток. Але саме з лютого 2024 року ці зміни дещо ускладнюють розрахунок суми компенсації, адже потрібно обчислювати декілька показників середньоденної заробітної плати.