Підприємство видобувне, має сезонний характер робіт, у воєнний час працює нестабільно. Амортизацію ОЗ нараховує за прямолінійним методом. У місяці, коли підприємство не працює, амортизацію потрібно відносити на незавершенку і потім на собівартість виробленої продукції чи все ж таки списувати на витрати періоду? Якщо на собівартість, то як визначити кількість місяців? Не працювали 17 місяців.