За який період ураховувати аванси? Як були в разі одночасної сплати дивідендних авансів? Що робити, якщо за результатами року в декларації збиток?