Компанія надає зовнішньому суміснику поліс добровільного медичного страхування як додаткове благо. Він працює на 0,25 ставки і має оклад 2105,00 та індексацію заробітної плати випереджаючим шляхом 75 грн щомісяця. Вартість поліса – 8052,00 грн за 01.06.2022 – 31.05.2023. Компанія за нього має сплатити страховій компанії 4 платежі по 2013 грн у червні, вересні, грудні та лютому. Працівник компенсує компанії 35 % вартості поліса шляхом утримання із заробітної плати по 704,50 грн протягом чотирьох місяців, починаючи з червня 2022 року.
Як правильно розрахувати ПДФО і військовий збір із чотирьох платежів, які компанія сплачуватиме страховій компанії? І як при цьому застосовувати пільгу щодо ПДФО?

Відповідь:

Відповідно до пп. "в" пп. 164.2.16 ПКУ до додаткового блага включається, зокрема, сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами добровільного медичного страхування, сплачена будь-якою особою – резидентом за платника податку чи на його користь, крім сум, що сплачуються роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування в межах 30 відсотків нарахованої заробітної плати такому працівнику.

При цьому в пп. 14.1.521 ПКУ наведено визначення терміну "договір добровільного медичного страхування":

З документа

договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.

Тобто ключовими ознаками договору, який відповідає наведеному визначенню, є:

1) страхова виплата, яка здійснюється безпосередньо закладам охорони здоров'я в разі настання страхового випадку. Тобто в разі, якщо договір передбачає виплату на користь застрахованої особи (наприклад, для відшкодування витрат на придбання ліків), то такий договір не відповідає наведеному визначенню;

2) мінімальний строк дії договору – не менше року;

3) у разі дострокового розірвання договору повернення страхових платежів здійснюється виключно страхувальнику (тобто роботодавцю-резиденту).

Слід також звернути увагу на те, що з метою застосування пільги і зменшення бази нарахування ПДФО та ВЗ, на 30 відсотків зменшується нарахована заробітна плата працівнику за місяць. Такий висновок можна зробити виходячи з роз'яснення ДПСУ (див. роз'яснення з категорії 103.04 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)):

З документа

...з метою застосування пп. "в" пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 ПКУ під час оподаткування суми коштів, сплачених роботодавцем-резидентом за свій рахунок за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку та/або за договорами добровільного медичного страхування на користь працівника, що працює на одному підприємстві за основним місцем та як внутрішній сумісник, потрібно враховувати нараховану такому працівнику за місяць виключно заробітну плату за основним місцем роботи або заробітну плату, отриману працівником як внутрішнім сумісником, в залежності від виду страхування.

Під час нарахування ПДФО базу оподаткування слід обчислювати з коефіцієнтом (1,219512), адже йдеться про нарахування доходу в негрошовій формі (п. 164.6 ПКУ). Однак до бази оподаткування військовим збором дохід включається без урахування коефіцієнта.

Таким чином, якщо договір медичного страхування в цьому випадку відповідає терміну, указаному в пп. 14.1.521 ПКУ, то компанія може скористатися пільгою, передбаченою в пп. "в" пп. 164.2.16 ПКУ.

Слід урахувати, що утримання із заробітної плати в розмірі 704,50 грн для компенсації витрат на страхування роботодавець може утримувати у місяці фактичної сплати страхового платежу, а не протягом чотирьох місяців підряд, починаючи з червня.

Таким чином, за умови, що компанія застосовує пільгу, розрахунок у червні, вересні, грудні й лютому буде такий:

1) розмір пільги, на яку зменшується база оподаткування:

(2105,00 грн + 75 грн) x 30 % = 654 грн;

2) база оподаткування ПДФО за звітний місяць становить:

2105,00 грн + 75,00 грн + (2013,00 грн – 654,00 грн - 704,50 грн) x 1,21951 = 2977,51 грн;

3) сума нарахованого ПДФО:

2977,51 грн x 18 % = 535,95 грн;

4) база оподаткування ВЗ за звітний місяць становить:

2105,00 грн + 75,00 грн + (2013,00 грн – 654,00 грн - 704,50 грн) = 2834,50 грн;

5) сума нарахованого ВЗ:

2834,50 грн x 1,5 % = 42,52 грн;

6) підлягає виплаті працівнику за місяць:

2105,00 грн + 75,00 грн - 535,95 грн - 42,52 грн - 704,50 грн = 897,03 грн.

Інна Журавська,
консультантка із питань оподаткування й оплати праці