Коригування податкових зобов'язань має чимало нюансів. Насамперед варто з'ясувати, у яких випадках потрібно коригувати ПДВ-зобов'язання. Своєю чергою, не менш важливими є тонкощі відображення такого коригування у ПДВ-звітності. Саме цьому ми й присвятили нашу статтю.
Зауважимо: сьогодні ми не розглядатимемо випадки коригування податкових зобов'язань у результаті виправлення помилок

У яких випадках коригують ПДВ-зобов'язання

Коригування податкових зобов'язань із ПДВ проводять у разі:

 • якщо після постачання товарів/послуг здійснюють будь-яку зміну суми компенсації їхньої вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або в разі повернення постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг (п. 192.1 ПКУ, п. 15 Порядку № 569);
 • якщо товари/послуги, необоротні активи, за якими були нараховані податкові зобов'язання згідно з п. 198.5 ПКУ, надалі починають використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (у т.ч. переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів) (п. 198.5 ПКУ);
 • проведення річного перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях за приписами п. 199.4 ПКУ;
 • виправлення помилок у податкових накладних / ПДВ-деклараціях.

Як ми вже зазначали, наразі такі ситуації ми не розглядатимемо. Читайте про це в публікаціях рубрики "Аналітичні матеріали"/"ПДВ"/"Виправлення помилок".

У перших трьох випадках коригування податкових зобов'язань платник ПДВ здійснює на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, установленому для податкових накладних, і зареєстрованого в ЄРПН.

Про загальні правила складання розрахунків коригування читайте у статтях "Розрахунок коригування до податкової накладної: правила складання" та "Хто й коли реєструє розрахунки коригування до податкових накладних у ЄРПН".

Зауважте: розрахунок коригування до податкових накладних, з дати складання яких минуло 1095 днів, зареєструвати в ЄРПН технічно неможливо. До того ж з 01.01.2022 таке обмеження з'явилося в п. 192.1 ПКУ (див. п. 49 р. І Закону № 1914).

Коли коригування ПДВ-зобов'язань відображати в декларації з ПДВ

Під час визначення періоду для відображення в декларації з ПДВ зменшення податкових зобов'язань слід орієнтуватися на реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН1. А ось для збільшення ПДВ-зобов'язань реєстрація (та навіть складання) розрахунку коригування не обов'язкова.

1 Нагадаємо: граничні строки для реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН визначено абзацами 14–18 п. 201.10 ПКУ.

Зокрема, щойно викладене випливає з норм:

 • пп. 192.1.1 ПКУ – постачальник має право зменшити суму податкових зобов'язань лише після реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної;
 • п. 17 Порядку № 569відсутність факту реєстрації розрахунку коригування, який передбачає збільшення суми компенсації вартості товарів/послуг (збільшення податкового зобов'язання постачальника), у ЄРПН не звільняє постачальника від обов'язку збільшити суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період на суму податку, зазначену в такому розрахунку коригування.

Водночас податківці зауважили: період, у якому відбувається зменшення податкових зобов'язань платника ПДВ – постачальника, залежить лише від строків реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування покупцем. Тут не важливо, який період часу минув від дати складання такого розрахунку коригування до дати його отримання покупцем, а також яка причина затримки реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування. Щодо цього див. роз'яснення ДФСУ з категорії 101.15 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

У категорії 101.24 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua) ДФС роз'яснила, у ПДВ-декларації якого звітного періоду відображати коригування податкових зобов'язань і податкового кредиту на підставі розрахунку коригування. Узагальнимо це роз'яснення в таблиці.

Таблиця

Період відображення в декларації з ПДВ коригування податкових зобов'язань

Зменшення суми ПДВ

РК зобов'язаний зареєструвати покупець (отримувач) – платник ПДВ

Збільшення суми ПДВ

РК зобов'язаний зареєструвати постачальник (продавець)

РК вчасно зареєстрували в ЄРПН

Постачальник має право зменшити податкові зобов'язання у ПДВ-декларації за період, у якому СКЛАДЕНО розрахунок коригування

Постачальник повинен збільшити податкові зобов'язання у ПДВ-декларації за період, на який припадає дата СКЛАДАННЯ розрахунку коригування

РК НЕвчасно зареєстрували в ЄРПН

Постачальник має право зменшити податкові зобов'язання у ПДВ-декларації за період, у якому ЗАРЕЄСТРУВАЛИ розрахунок коригування в ЄРПН

РК не зареєстровано в ЄРПН протягом 1095 к.дн. або взагалі не складено

Постачальник НЕ може зменшити податкові зобов'язання

Постачальник зобов'язаний збільшити суму податкових зобов'язань за відповідний звітний (податковий) період, у якому здійснюють зміну суми компенсації вартості товарів/послуг (фактично – на дату СКЛАДАННЯ розрахунку коригування)

Отже, ми розглянули випадки, коли розрахунок коригування видають отримувачу (покупцю) – платнику ПДВ. А тепер до вашої уваги – декілька зауважень щодо розрахунків коригування, які не потрібно видавати покупцеві товарів/послуг. Мовимо про розрахунки коригування до податкових накладних:

 • складених за щоденним підсумком операцій;
 • на постачання неплатникам ПДВ;
 • на суму перевищення мінімальної бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання;
 • інших податкових накладних, які не видають покупцям (їх перелік наведено в п. 8 Порядку № 1307).

Розрахунки коригування до податкових накладних, які не підлягали наданню отримувачу (покупцю) – платнику податку, мають бути зареєстровані в ЄРПН постачальником (продавцем) (абз. 5 п. 192.1 ПКУ, п. 9 Порядку № 1246).

Водночас слід брати до уваги, що згідно з п. 192.2 ПКУ зменшення суми податкових зобов'язань платника ПДВ – постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам – неплатникам ПДВ, дозволено лише в разі повернення раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачеві повної грошової компенсації їх вартості.

Така норма не поширюється на випадки, якщо:

 • покупець – неплатник ПДВ повертає товари, які він ще не оплатив;
 • покупцеві – неплатникові ПДВ повертають передоплату (аванс) за ще не відвантажений товар.

У таких випадках податківці допускають зменшення податкових зобов'язань після реєстрації розрахунку коригування в ЄРПНдив., наприклад, ІПК ДФСУ від 25.11.2021 р. № 4509/ІПК/99-00-21-03-02-06, від 24.09.2020 р. № 4000/ІПК/99-00-05-06-02-06, роз'яснення 1 та роз'яснення 2 ДФСУ з категорії 101.15 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua).

А ось результати річного перерахунку сум податкових зобов'язань, здійсненого відповідно до п.п. 199.1 та 199.4 ПКУ, слід відображати в ПДВ-декларації за останній податковий період року незалежно від факту реєстрації в ЄРПН відповідного розрахунку коригування (див. роз'яснення ДФСУ з категорії 101.24 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Як коригування податкових зобов'язань відображати в ПДВ-звітності

Коригування податкових зобов'язань відповідно до ст. 192 ПКУ відображають у рядку 7 "Коригування податкових зобов'язань" декларації з ПДВ за відповідний звітний період.

Крім того, коригування податкових зобов'язань із ПДВ відображають і в інших рядках декларації з ПДВ, а саме:

 • рядках 4.1, 4.2 та 4.3, у яких відображають коригування компенсувальних податкових зобов'язань, нарахованих згідно з п.п. 198.5 та 199.1 ПКУ. Наприклад: у разі зміни використання товарів/послуг і необоротних активів із пільгової на оподатковувану діяльність; у результаті проведення річного перерахунку компенсувальних податкових зобов'язань, нарахованих за п. 199.1 ПКУ;
 • рядках 6.1, 6.2 та 13.1, 13.2, у яких відображають, зокрема, коригування податкових зобов'язань і податкового кредиту (відповідно) за отриманими від нерезидента послугами, місце постачання яких – митна територія України.

Дані про коригування сум податкових зобов'язань за звітний період із розрахунків коригування, не зареєстрованих на дату подання декларації з ПДВ, деталізують у розрізі контрагентів у таблиці 1.2 додатка Д1.

У разі проведення річного перерахунку компенсувальних податкових зобов'язань, нарахованих за п. 199.1 ПКУ2, платник ПДВ має подати Додаток 6 "Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)" (далі – додаток Д6). Для такої процедури додаток Д6 містить таблицю 2.

2 Його проводять у декларації за грудень (платники, ПДВ-реєстрація яких анулюється, – за останній звітний період).

Про порядок заповнення додатка Д6 ми розповідали в статті

Редакція газети
«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон № 1914Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" від 30.11.2021 р. № 1914-IX.

3. Порядок № 569 – Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 16.10.2014 р. № 569.

4. Порядок № 1307 – Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307.

5. Порядок № 1246 – Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.