Застосування юридичними особами спрощеної системи оподаткування зі сплатою єдиного податку має свої переваги й недоліки. У цій статті розглянемо плюси та мінуси застосування спрощеної системи оподаткування.

Переваги спрощеної системи

Застосування спрощеної системи оподаткування зі сплатою єдиного податку має багато переваг. Розглянемо основні плюси.

Звільнення від деяких податків

Відповідно до п. 297.1 ПКУ платників єдиного податку звільнено від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених абз. 2 і 3 пп. 133.1.1 ПКУ та пп. 133.1.4 ПКУ. Під указані винятки підпадають:

— суб’єкти господарювання — юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, які є платниками податку в разі виплати доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України в порядку, визначеному п. 141.4 ПКУ. Водночас платники єдиного податку четвертої групи не є платниками податку в разі виплати доходів, визначених абз. 4 — 6 пп. 14.1.49 ПКУ (абз. 2 пп. 133.1.1 ПКУ);

— суб’єкти господарювання — юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, які є платниками податку під час отримання скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковують у порядку, визначеному ст. 392 та розд. III ПКУ (абз. 3 п. 133.1.1 ПКУ);

— фізичні особи — підприємці, у тому числі такі, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, щодо виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, що оподатковують у порядку, визначеному п. 141.4 ПКУ (пп. 133.1.4 ПКУ);

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані внаслідок господарської діяльності платника єдиного податку першої – четвертої груп (фізичної особи) та оподатковані згідно з гл. 1 розд. XIV ПКУ;

3) податку на додану вартість із операцій із постачання товарів, робіт і послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, крім ПДВ, що сплачують фізичні особи та юридичні особи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 3 % доходу, а також що сплачують платники єдиного податку четвертої групи. Однак увізний ПДВ, а також усі інші митні платежі та збори платники єдиного податку сплачують у загальному порядку (п. 297.2 ПКУ);

4) податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовують платники єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок і/або нерухомого майна, що розташовано на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку)) та платники єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

5) рентної плати за спеціальне використання води платниками єдиного податку четвертої групи.