Розгляньмо на практичних ситуаціях, як підприємцеві правильно вести облік незавершених операцій під час переходу з однієї загальної системи оподаткування на спрощену