Іноді трапляються випадки, коли ФОП – платнику єдиного податку доводиться переходити з групи в групу, не змінюючи статусу єдинника. Щодо цього може бути низка причин, скажімо: збільшення (зменшення) доходів, зміна кола контрагентів, зміна видів діяльності, виникнення потреби в розширенні/ зменшенні штату працівників тощо. Тому підприємець може (або змушений, щоб уникнути порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування) прийняти рішення про зміну групи єдиного податку.
Розгляньмо практичні випадки із життя єдинників під час переходу з групи в групу

Передусім нагадаємо: згідно з пп. 298.1.5 ПКУ єдинник може самостійно перейти до іншої групи платників єдиного податку шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 к. дн. до початку наступного кварталу.

На замітку!

Маємо на увазі заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, форма якої затверджена Наказом № 308.

Отже, застосування новообраної групи платника єдиного податку починається з першого числа місяця наступного кварталу (див. ІПК ДПСУ від 26.09.2019 р. № 420/6/99-00-04-07-03-15/ІПК).

Водночас у платника єдиного податку групи 3, який є платником ПДВ, буде анульовано реєстрацію платника ПДВ у разі обрання ним групи 1 або 2 чи ставки єдиного податку, установленої для групи 3, що зараховує ПДВ до складу єдиного податку.

У разі якщо єдинник групи 1 чи 2 воліє обрати групу 3 зі ставкою єдиного податку 3%, йому, окрім заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, потрібно завчасно (згідно з п. 183.3 ПКУ не пізніше ніж за 10 к. дн. до початку податкового кварталу, з якого підприємець планує «підвищити» групу) подати заяву про реєстрацію платником ПДВ – це висновується з пп. «в» пп. 4 п. 293.8 ПКУ.

Своєю чергою, платник єдиного податку групи 3, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5%, може змінити обрану ставку на 3-відсоткову шляхом подання (пп. «б» пп. 4 п. 293.8 ПКУ, абз. 2 п. 183.4 ПКУ):

  • заяви щодо зміни ставки єдиного податку (мовиться про все ту ж заяву про застосування спрощеної системи оподаткування) не пізніше ніж за 10 к. дн. до початку календарного кварталу, у якому застосовуватимуть нову ставку;
  • реєстраційної заяви платника ПДВ не пізніше ніж за 10 к. дн. до початку календарного місяця, у якому застосовуватимуть ставку єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ.

Далі розгляньмо конкретні запитання, що виникають у спрощенців, які змінюють групу єдиного податку.

Особливості сплати єдиного податку

Як відомо, за загальним правилом платники єдиного податку груп 1 та 2, відповідно до п. 295.1 ПКУ, сплачують податок авансом не пізніше ніж 20 числа поточного місяця. Отже, у разі переходу єдинників групи 1 або 2 з однієї в іншу групу чи в групу 3, єдиний податок за період роботи у «старій» групі так чи інакше вже сплачено, тому про ймовірність недоплати за відповідний період перейматися не варто.

Ба більше: зважаючи на те що абз. 2 п. 295.1 ПКУ дозволяє єдинникам груп 1 та 2 сплачувати єдиний податок авансовим внеском, у т. ч. за весь податковий (звітний) рік (але не довше ніж до кінця поточного звітного року), не виключено, що в разі міграції єдинників груп 1 та 2 в іншу групу за ними числитиметься переплата із цього платежу. У такому разі під час сплати єдиного податку за перший місяць (квартал) після переходу до нової групи варто проконтролювати, аби відповідна сума не «загубилася» та була зарахована контролерами в рахунок погашення зобов’язань за відповідний податковий період.

Нагадаємо

Платники єдиного податку групи 3 сплачують єдиний податок протягом 10 к. дн. після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ПКУ).

Особливості подання звітності

Єдинники груп 1 та 2 подають річну декларацію (п. 296.2 ПКУ), а представники групи 3 – квартальну (п. 296.3 ПКУ). Декларацію єдинника заповнюють наростаючим підсумком.

Як у такому разі єдиннику звітувати під час міграції з групи 1 або 2 у групу 3, якщо така міграція відбулася посеред року?

Відповідь знаходимо в пп. 296.5.1 ПКУ: у разі самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, установленими для платників єдиного податку «вищої» групи, платники єдиного податку груп 1 і 2 подають до контролюючого органу квартальну декларацію єдинника.

Подання податкової декларації у строки, установлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання річної декларації. Тим часом у податковій декларації окремо відображають обсяг доходу:

  • оподатковуваний за ставками, визначеними для платників єдиного податку груп 1 та 2;
  • оподатковуваний за ставкою 15%;
  • оподатковуваний за новообраною ставкою єдиного податку (говоримо про ставку для єдинників групи 3), і
  • авансові внески.

До вашої уваги – приклад.

Приклад

ФОП Іванов О.О. протягом першого півріччя 2021 року був платником єдиного податку групи 2, а з ІІІ кварталу перейшов до групи 3 спрощеної системи. За час перебування в групі 2 (за І та ІІ квартали) ФОП Іванов О.О. сукупно отримав дохід у розмірі 800000 грн. За IІІ квартал (після переходу до групи 3) – 950000 грн.

Зважаючи на умови прикладу та приписи пп. 296.5.1 ПКУ, такий єдинник має подати:

  • декларацію єдинника за півріччя (тобто за періоди, коли єдинник провадив діяльність на групі 2) у строк, установлений для квартальної звітності (протягом 40 к. дн., що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, – пп. 49.18.2 ПКУ);
  • декларацію єдинника за три квартали (а далі – за рік), у якій потрібно відобразити доходи, отримані в групі 2, і доходи, отримані в групі 3, адже єдинники заповнюють звітність наростаючим підсумком. Таку декларацію теж подають у строк, установлений для квартальної звітності.

Перехідні операції: визнаємо доходи

Єдинник (неплатник ПДВ) відвантажив товари іншому єдиннику (неплатнику ПДВ), перебуваючи у «старій» групі платників податків. Гроші на рахунок надійшли, коли він перейшов до іншої групи.

Як відображати дохід за такою операцією?

Здавалося б, усе просто, адже дохід у єдинників визнається за касовим методом, тобто на дату надходження грошей на поточний рахунок або в касу (пп. 1 п. 292.1 та п. 292.6 ПКУ). Отож, ніби логічно висновується: перебуваючи в новій групі платників єдиного податку, підприємець має визнати дохід саме в день фактичного отримання оплати. Коли був відвантажений товар – для цілей відображення доходу не повинно мати жодного значення.

Аналогічне правило має діяти й у протилежній ситуації (аванс отримано до зміни групи, а товар відвантажено після) – дохід визнають на дату надходження авансу.

Однак звертаємо увагу, що у чинному до 01.01.2021 роз’ясненні ДПСУ з категорії 107.01.07 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)) контролери, надаючи відповідь на питання, «чи включаються до складу доходу та як оподатковуються і відображаються у податковій декларації платника ЄП ФОП кошти, які фактично отримані під час перебування у новій групі від видів діяльності, що заборонені для здійснення в даній групі, але були дозволені у попередній групі?», зазначали:

«У разі переходу фізичної особи – підприємця з однієї на іншу групу платника єдиного податку, фізична особа – підприємець може включити в декларацію за попередній звітній період суму коштів, зароблену, але не отриману в звітному податковому періоді.

У разі якщо платник єдиного податку 3 групи перейшов на 1 або 2 групу, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування на 3 групі, надійшли у звітному періоді перебування на 1 або 2 групі та не були включені в податкову декларацію платника 3 групи, то фізична особа – підприємець, яка отримала такий дохід, зобов’язана подати уточнену податкову декларацію за відповідний попередній звітний період та включити зазначені кошти до складу доходу, який оподатковується за ставками 3 групи.

У разі якщо платник єдиного податку 1 або 2 групи перейшов на 3 групу, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування на 1 або 2 групі, надійшли у звітному періоді перебування на 3 групі та не були включені в податкову декларацію платника 1 або 2 групи, то такі кошти включаються до декларації за звітний період платника 3 групи та оподатковуються за ставками цієї групи, оскільки види діяльності, дозволені для 1 або 2 груп платника єдиного податку не суперечать умовам перебування на 3 групі».

 

Причина втрати чинності відповідним роз’ясненням – суто редакційна: зазнали деяких змін норми, цитовані податківцями. Однак суть лишається незмінною, тому щойно наведені тези слід брати до уваги й нині.

Ба більше: є всі підстави вважати, що аналогічної позиції контролери дотримуватимуться незалежно від виду діяльності, від якої отримано кошти. Адже цілком очевидно, що відповідне роз’яснення спрямоване передусім на запобігання оптимізаційним схемам. Відтак, під час переходу з групи 3 на «нижчу», будьте готові до уточнення раніше поданої звітності, якщо кошти надійдуть від діяльності, яку провадили під час перебування в групі 3. Якщо ж ви плануєте «підвищувати» групу з 1-ї або 2-ї на 3-тю, вигідніше зібрати всі борги з контрагентів до такого переходу.

Єдинник – платник єдиного податку групи 3 за ставкою 5% відвантажив товари контрагенту, після чого перейшов на сплату єдиного податку групи 3 за ставкою 3%. Кошти за відвантажений товар єдинник отримав уже після переходу на 3-відсотковий єдиний податок.

Які особливості такої ситуації?

Періодом виникнення доходу за таких обставин є квартал, у якому єдиннику надійшли кошти. А ось щодо ПДВ контролери в ІПК ДФСУ від 20.07.2018 р. № 3201/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, розглядаючи аналогічну ситуацію, наголосили: якщо в платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів) відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія (зарахування коштів) – після такої реєстрації платником ПДВ, то податкове зобов'язання з ПДВ за такою операцією не нараховують за умови, якщо такий платник не обрав касового методу визначення податкового зобов'язання.

Чи впливає зміна групи на порядок сплати єдиного соцвнеску

Ні, не впливає. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 підприємці-єдинники, незалежно від обраної групи спрощеної системи, нараховують єдиний внесок на суму, яку такі платники визначають самостійно для себе, але не більш ніж максимальна величина бази нарахування єдиного внеску. Своєю чергою, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Тож, міграція єдинника з групи в групу на порядок обчислення та ставку єдиного внеску не впливатиме.

Редакція газети
«Інтерактивна бухгалтерія»

 

 

 

______________________________________________________________

ПРАВОВИЙ ГЛОСАРІЙ

ПКУ – Податковий кодекс України.

Закон № 2464 – Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Наказ № 308 – наказ Мінфіну України «Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку» від 16.07.2019 р. № 308.